Zdravé knihy

KBT 4

29. září 2018 v 23:33 | Mikalia
Některé zklidňující myšlenky při úzkosti

Tyhle pocity už dobře znám, jsou sice nepříjemné, ale nejsou nebezpečné.
I když jsem napjatá, přesto mohu dál pokračovat v tom, co dělám.
Dokážu tyhle příznaky zvládnout.
Není to nic nebezpečného, zachovám klid, a budu myslet na to, co mi pomůže.
Vždycky si můžu vybrat co teď dál.
Mohu svému tělu věřit.
Zasloužím si, abych se teď cítila příjemně.
Mohu se cítit bezpečně.
Mám dost času, abych se začala cítit příjemně a bezpečně.
Můžu postoupit jen o malý krůček na jaký si troufnu. Vždycky se mohu zastavit. Vždycky si mohu odpočinout. Nemusím se pořád do něčeho nutit.
Vždycky získám nějaké zkušenosti. Nikdy nejde o zkoušku.
Přežila jsem to předtím a přežiju to i tentokrát.

KBT 3

29. září 2018 v 23:28 | Mikalia
Jak zvládnout okamžik úzkosti

Poslouchejte své úzkostné, sebekritické nebo beznadějné myšlenky o svém těle nebo o své situaci.
Přeruště tyto negativní myšlenky ( Zklidňující dýchání, počítání, začněte dělat něco neutrálního nebo příjemného na co soustředíte své vědomé myšlenky )
Jak začnete získávat kontrolu nad svými myšlenkami a svým dýcháním, pozorujte své tělesné pocity, své negativní myšlenky a co se děje kolem vás
Odpovězte si na otázku čím si teď mohu pomoci?
Začněte dělat něco, co vám pomůže cítit se lépe a odvede vaši pozornost od nepříjemných myšlenek a pocitů

KBT 2

29. září 2018 v 23:24 | Mikalia
Jak vznikají příznaky při emocích?
Emoce jsou hormonální změny.
Stresová reakce = Reakce boj x útěk - zachraňuje život ( boj - fyzická síla )
Stresovou reakci mají ji všichni, přirozená reakce těla na ohrožení = posiluje, zdatnost, živiny, O2=krev ( svaly ) = síla
Stresový hormon adrenalin = alarm na funkce těla v pohotovosti
Srdce začne pumpovat krev, zesílí tlak srdce = bušení, sevření, tlak na hrudi = cítíme srdce zvenku = srdce funguje zdravě = čerpá krev z jinách částí = z trávicího ústrojí ( od pusy po konečník ) = sucho v ústech, pálení žáhy, bolesti žaludku, pocity na zvracení, křeče = žaludek ztvrdne = tlak, bolesti na hrudi = šutr na hrudníku = přesunování tráveniny, bolest, křeče


KBT 1

29. září 2018 v 23:18 | Mikalia
Úzkost = synonymum stresu, cokoliv se stresem, emoce
Deprese = nespavost, nechuť, apatie, lenost, pláč, nesoustředění, tlak
Úzkost = strach, nejistoty, třes, pocení, závratě, žaludek - bolesti, bolesti na hrudi, tlak, pláč, nervozita, napětí, nesoustředění
Důležité je vědět co se semnou děje - větší strach z věcí co neznám.
Musíme hledat souvislosti - proč se mi udělalo špatně, co se nepodařilo.
Nepoužívat stejné myšlenkové procesy ( pochybnosti, úsudky - hlavně ne negativní )
Naučili jsme se způsoby uvažování - pravidelně nás vedou do pekel
Spouštíme blbě některé reakce.
Přeučit se zlozvyky, natrénovat.
Moc velký prostor na vyrábění problémů.
Společnost začíná být složitější a složitější ( adaptace )
Velká města = větší výskyt duševních poruch

KBT

29. září 2018 v 23:11 | Mikalia
Kognitivní ( myšlení )
Behaviorální ( vystavovat se tomu, co nám vadí )
Obávané expozice, dostávat se do toho, co mi škodí
Zvýšit odolnost
Fyzické příznaky
Psychika souvisící s fyzikou
Dodržování režimu, cvičení, relaxace
Když se některé činnosti podaří zpravidelnit = úzkosti se zmírňují !
( snídaně, cvičení, doba spánku, procházky )
Opakovat činnosti stejně !!
Pravidelné cvičení funguje lépe než antidepresivum
Člověk nebyl stvořen, aby ležel, seděl.
Pobyt venku
Pohyb dynamický, zapotit, buší srdce = zlepšení úzkostí
Bolest hlavy - vypít 3 dcl vody
Ženy dostanou žízeň až ztratí 10% vody
Žádné černé nápoje = zvyšují úzkosti, záchvaty ( kofein, cukr ) i černý čaj
Antidepresivum - neměl by být vůbec alkohol - riziko - mazání nervových buněk = neobnovují se
Neurol špatný s alkoholem - na chvíli zeslabí úzkost, ale pak se stejně objeví a silnější = vzniká závislost na neurolu
Neurol = benzodiazepam - krátkodobě, člověk v útlumu, nevíme jak úzkost funguje, zvyk = snadné řešení, není možné se pak s tím umět vypořádat
Benzodiazepam - na začátku léčby, 3-4 týdny, levný lék, dobře tlumící = snadné řešení jednotlivce


Asertivní práva

29. září 2018 v 22:59 | Mikalia
Mám právo posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a jejich důsledky zodpovědný.
Mám právo neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení ani ospravedlňování svého chování.
Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí.
Mám právo změnit svůj názor.
Mám právo dělat chyby a být si za ně zodpovědný.
Mám právo říct Já nevím.
Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí.
Mám právo činit nelogická rozhodnutí.
Mám právo říct Já ti nerozumím.
Mám právo říct Je mi to jedno.
Mám právo se rozhodnout zda budu asertivní.

Asertivita 5

29. září 2018 v 22:56 | Mikalia
Asertivní chování

Sděluje přímo co cítí a o co mu jde.
Šetří přítom city druhého a sám sebe neponižuje.
Přiznává chyby bez sebeponižování.
Umí naslouchat, přistoupí na kompromis, nepovyšuje se.
Jde mu více o spolupráci než o vítězství.
Asertivní postoj: Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu...

Asertivita 4

29. září 2018 v 22:54 | Mikalia
Manipulativní chování

Nečistá snaha dosáhnout oklikou svého zájmu na úkor druhého.
Vyvolání pocitu viny.
Využívá slabosti druhého.
Manipulativní postoj: Mohl bys mít hodnotu, kdybys...

Asertivita 3

29. září 2018 v 22:52 | Mikalia
Agresivní chování

Prosazování sebe na úkor druhých.
Zastrašování, zraňování, kázání, moralizování.
Upřímnost zaměňuje s útočností.
Agresivní postoj: Já mám svoji hodnotu, to ty jsi bez ceny.

Asertivita 2

29. září 2018 v 22:51 | Mikalia
Pasivní chování

Bezbrannost vůči požadavkům druhých.
Chybění sebejistoty v projevu.
Neschopnost vyjádřit své potřeby.
Ustupování druhým, závislost, podbízení se, nadměrné omlouvání.
Pasivní postoj: Ty jsi hodný člověk a já nestojím za nic.

Asertivita 1

29. září 2018 v 22:48 | Mikalia
Naučí nás komunikovat a řešit situace s rozmyslem a v klidu.
Mnoho lidí neumí sdělit, co má na srdci, jsou však mistry v manipulaci.
Pasivní, manipulativní nebo dokonce agresivní chování je protipólem asertivity.
Jedním z úkolů asertivity je takové chování zastavit a naučit nás jednat s lidmi i jiným než tímto způsobem.

Asertivita

29. září 2018 v 22:46 | Mikalia
Ucelený komunikační styl související s pohledem na sebe a druhé.
Umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhého.
Jedním z důležitých cílů asertivity je snaha dosáhnout pro obě strany uspokojivé řešení.

Jak tedy reagovat na kritiku?

18. prosince 2017 v 9:21 | Mikalia
Pozorně partnera vyslechneme, pak ho informujeme:

1) O pocitech: Cítím se... Mrzí mě, že mi to říkáš přes svoji matkou ..
2) O pohnutkách : Nemíním s tím nic dělat....nabízím toto řešení ( kompromis ) Nejraději bych udělal... Rád bych udělal... Rád bych se tomu věnoval příští týden ...
3) O konečném rozhodnutí: Nabízím toto řešení
4) Rozlišujeme mezi zpětnou vazbou a hodnocením
5) Udržujeme si vlastní klid, bez potřeby reagovat na všechno

KPZ - krabička poslední záchrany

18. prosince 2017 v 8:57 | Mikalia
Napiju se vody, minerálky
Vědomě zklidním dech
Sním si jablko
Zklidním dech pomocí zakřečování při nádechu a uvolňování při výdechu
Zacvičím si asanu - pozice jezdce ( asi 20x 30x )
Udělám 60 - 100 dřepů
Dýchám s počítáním ( nádech 8 dob, zadržení dechu 6, výdech 8, zadržení 5 )
Rychlochůzí dojdu na nákup ( 2 -3 km tam a zpět )
Udělám si progresivní relaxaci ( 20- 30 min )
Udělám si tahové rehabilitační cvičení ( 1/2 hod )
Udělám si 1- 2 hodinovou procházku
Udělám výstup do kopce či si zaběhám do schodů ( 3- 5x )
Udělám si progresivní relaxaci s hudbou, bez napínání svalů
Zacvičím si se švihadlem ( 20 min )
Úklid: vyluxuji byt,utřu prach, vytřu podlahu, umyju okna, uklidím skřínky
Zaběhám si v parku ( 1- 5 km )
Dám si sprchu ( střídání teplé a studené sprchy )
Podívám se na film v televizi
Zaplavu si v bazénu ( 1/2 - 1hod )
Zajezdím si na kole či rotopedu
Udělám si autogenní trénink s hudbou ( 20- 30 min )
Četba rozečtené knihy ( detektivka, humorná knížka )
Zatelefonuji kamarádům či rodině
Poslechnu si příjemnou hudbu
Půjdu bruslit
Půjdu do kina či na výstavu
Navštívím mši
Navštívím hospůdku s přáteli
Zaběžkuju si
Výlet do přírody ( s fotoaparátem, se psem, kamarády )
Půjdu na přátelskou seanci se stolními hrami a příjemným pokecem
Půjdu si zatancovat
Půjdu na aerobik či cvičit do sokola
Půjdu na návštěvu k přátelům
Půjdu do posilovny
Půjdu na koncert
Sex s partnerem

Kritika 2

15. prosince 2017 v 15:49 | Mikalia
Reakce na oprávněnou a vhodně podanou kritiku:

Klidně a pozorně kritiku vyslechneme
Informujeme druhého o pocitech, pohnutkách, konečném rozhodnutí - rozlišíme mezi zpětnou vazbou a hodnocením
Udržujeme si vlastní klid bez potřeby reagovat na všechno
Při odpovědi můžeme použít zpětné vazby, negativního dotazování, asertivního souhlasu, negativní aserce, empatie
Nenecháme se vyprovokovat k hádce, snažíme se partnera vést k objasnění jeho stanoviska tak, aby nám sdělil co vlastně chce


Kritika 1

15. prosince 2017 v 15:41 | Mikalia
Znamená to ujasnit si následující :

1) Je to vůbec kritika? Nejde o pouhé věcné konstatování faktu?
2) Jaký motiv a úmysl má člověk, který kritizuje?
3) Uvážit, zda opravdu chápeme, co nám druhý sděluje
4) Zvážit, zda jsme podobnou kritiku neslyšeli častěji. Opakovaná kritika, zvláště od různých osob, může zachycovat něco, co je pro nás hodně důležité.
5) Chceme tuto kritiku vůbec přijmout?


Kritika

15. prosince 2017 v 15:33 | Mikalia
Přijímání kritiky

Někteří lidé se cítí dotčeně a uraženě, když jsou kritizováni. Jiní se cítí nešťastně, omlouvají se, vysvětlují anepřiměřeně se stydí. Protože při kritice se často cítíme být zranění ve své důstojnosti, nutí nás to, abychom se postavili na svoji obranu. Často tak činíme předčasně a ani se nedovíme, co druhému na nás vadí.

Pro optimální přijetí kritiky se potřebujeme naučit rozlišovat mezi třemi hlavními typy kritiky:
1) Opravněná a vhodně podaná
2) Oprávněná, ale nevhodně podaná
3) Záměrně nepravdivá, jejímž cílem je ponížení

Asertivita 6

15. prosince 2017 v 14:56 | Mikalia
Asertivní chování

Sděluje přímo co cítí a o co mu jde
Šetří přitom city druhého a sám sebe neponižuje
Přiznává chyby bez sebeponižování
Umí naslouchat, přistoupit na kompromis, nepovyšuje se
Jde mu více o spolupráci než o vítězství
Asertivní postoj: Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu

Asertivita 5

15. prosince 2017 v 14:51 | Mikalia
Manipulativní chování

Nečistá snaha dosáhnout oklikou svého zájmu na úkor druhého
Vyvolání pocitu viny
Využívání slabosti druhého
Manipulativní postoj: Mohl bys mít hodnotu, kdybys...


Asertivita 4

15. prosince 2017 v 14:49 | Mikalia
Agresivní chování

Prosazování sebe na úkor druhých
Zastrašování, zraňování, kázání, moralizování
Upřímnost zaměňuje s útočností
Agresivní postoj: Já mám svoji hodnotu - to ty jsi bez ceny.Asertivita 3

15. prosince 2017 v 14:47 | Mikalia
Pasivní chování

Bezbrannost vůči požadavkům druhých
Chybění sebejistoty v projevu
Neschopnost vyjádřit svoje potřeby
Ustupování druhým, závislost, podbízení se, nadměrné omlouvání
Pasivní postoj: Ty jsi hodný člověk a já nestojím za nic.Asertivita 2

15. prosince 2017 v 14:45 | Mikalia
Ucelený komunikační styl související s pohledem na sebe a druhé
Umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhého
Jedním z důležitých cílů asertivity je snaha dosáhnout pro obě strany uspokojivého řešení

Asertivita je jednou z komunikačních dovedností, se kterou bychom se měli naučit pracovat.
Naučí nás komunikovat a řešit situace s rozmyslem a v klidu.

Mnoho lidí neumí sdělit, co má na srdci, jsou však mistry v manipulaci.
Pasivní, manipulativní, nebo dokonce agresivní chování je však protipolem asertivity.
Jedním z úkolů asertivity je takové chování zastavit a naučit nás jednat s lidmi i jiným než tímto způsobem.


KBT - Atribuční styl

15. prosince 2017 v 14:23 | Mikalia
Atribuční styl - metody
Záznam myšlenek - získávám odstup, uvědomuji si více, zviditelnit starost
Přisuzování významu věcem, co dělám blbě při poměřování úspěchu s neúspěchem ( mohlo to být lepší, to umí každý, pomohl mi někdo )
Když se mi něco povede, očekáváme něco negativního

Úspěch je externí - to bylo díky tomu, že mi kamarádka pomohla
To bylo díky tomu, že tam bylo málo lidí.

Úspěch je specifický v roli - guláš se mi povedl, ale nic jiného neumím

Úspěch je nestabilní v čase

Úspěch x neúspěch - zveličování, interní ( jen můj ), všeobecný ( všechno dělám blbě ), stabilní v čase

Já jsem udělala chybu, ale přišpělo k tomu to a to...
Já jsem napsala úkol a přispěla mi k tomu dobrá zpráva od kamarádky.
Konkrétní příklady, musíme hledat souvislosti proč nám to pomohlo, co k tomu dopomohlo.

Asertivita 1

14. prosince 2017 v 15:41 | Mikalia
Kritika - vyslechnout toho druhého co mi chce říct
Kritika, věcné konstatování
Účel proč mi to říká
Když něčemu nerozumím, zeptám se
Uvědomit si jestli jsem kritiku neslyšela častěji
Při ponižování můžeme odejít beze slov
Stručně a jasně, konkrétně informaci
Vyhnout se tendenci omlouvat se


Asertivita - kritika

14. prosince 2017 v 15:32 | Mikalia
Každý má právo říct, co si myslí.
Je to jejich názor, já mám jiný a jsem v klidu.
Vyslechni si to, oni mají právo to říct, rozeber si to a udělej si na to názor.

Nepoučuj, jdi příkladem

12. prosince 2017 v 20:13 | Mikalia
Neustále se mi životními zkušenostmi potvrzuje, že nemá smysl někoho poučovat. Je to naprosto zbytečně promrhaný čas. Když budete někomu říkat, co by měl dělat, stejně vás neposlechne, dokud ho okolnosti nedonutí opravdu začít. Dokud to on sám nepochopí a nebude chtít ! Můžete se sebevíc snažit nutit lidi do všechmožných aktivit, ale když oni nechtějí, nepohnete s nimi. Je to jako házet hrách na zeď. Mnohem účinnější je jít vlastním příkladem. Protože příklady inspirují a příběhy motivují.

Postřehy stacionář

12. prosince 2017 v 19:30 | Mikalia
Neumím říkat asertivní ne
Naučit se naslouchat lidem
Učit se říkat i negativní věci
Vystavovala jsem se celý víkend lidem
Nesoucítit tolik s ostatními lidmi
Hned řešit když je mi něco nepříjemné
Nedokážu něco udělat, když mi někdo řekne ať to udělám - problém s autoritami
Změna plánu mi dělala problémy
Přehodnotit důležité x ne tolik důležité
Nepůjdu tam s tím, že budu očekávat, že budou na mě zlí
Udržovat stále pozitivní náhled
Plán pomáhá udržet v aktivitě
Naučit se odmítnout bez vysvětlování
Trénink soustředění
Přiznat chybu a požádat o pomoc ji vyřešit
Nepotřebujeme lidem říkat proč jsme selhali !!!
Tendence všechno vysvětlovat !!!!Dávat pozor !!!

Asertivita

12. prosince 2017 v 19:17 | Mikalia
Abychom svým chováním nepoškodili sebe a ostatní
Na asertivní chování mám právo
Mohu říct je mi to jedno
Přenesu zodpovědnost sama za sebe
Mohu říct nevím
Pomohou asertivní práva nastavit hranice - naše kapacita
Lidi si myslí, že musí vše vysvětlovat - CHYBA !!!! podceňujeme inteligenci druhých
Člověk má právo změnit názor
Zodpovědnost jak to říkám druhým lidem
My jsme zodpovědní za to jestli si zkazíme život
Zpětná vazba - mohu na sobě víc pracovat
Nebát se něco říct
Zpětná pozitivní vazba - posílení, stručně to nejdůležitější
Negativní zpětná vazba- mrzí mě, že jsi zapomněl na mé narozeniny
Nikdo není povinnen číst naše myšlenky a touhy

Stacík

12. prosince 2017 v 19:11 | Mikalia
Nestarat se o cizí životy - vyčerpala jsem se a ještě byla zraněná. ( nezachraňovat, neřešit )
Každý má právo říct svůj pocit.Plánování

12. prosince 2017 v 19:07 | Mikalia
Každý den sport ( min. 15 minut ) - něco jsem udělala
Nikdy- Udělám to podle toho jak vstanu - NE !!!!
Proflákání času = budu na sebe naštvaná
Nápady viz papír
Když nevíme co - osmisměrka, článek, poslech písničky, křížovka, háčkování
Rovnováha - člověka ubíjí jednotvárnost !!!
Předvídání - plánuji jít do kina - zajistit hlídání ( ať se nestane, že to padne a já jsem zklamaná )
Připravenost odolat požadavkům ostatních ( asertivita )
Kontrola samotné nad sebou
Pomůcka - kalendář
Budíček - člověk který v týdnu vstává v šest, o víkendu by měl nejpozději v sedm ( rovnováha )
Plánování po hodině
Nepsat životopisy večer, aby se nám o tom nezdálo
Udržet režim
Nikdy nespat přes den
Naučit se plánovat si čas a uskutečňovat příjemné aktivity

KBT

12. prosince 2017 v 18:47 | Mikalia
Kognitivní - behaviorální
( myšlení ) ( vystavovat se tomu co mi vadí )
Obávané expozice, dostávat se do toho co mi škodí
Zvýšit odolnost, fyzické příznaky
Psychika souvisí s fyzikou
Emoce se musí projevovat fyzicky
Dodržování režimu, cvičení, relaxace
Když se některé činnosti podaří zpravidelnit = úzkosti se zmírňují !!!!
( Snídaně, cvičení, doba spánku, procházky ) opakovat činnosti stejně
Pravidelné cvičení funguje lépe než antidepresivum !!!!
Člověk nebyl stvořen, aby seděl, ležel.
Pobyt venku
Pohyb dynamický, zapotit, buší srdce = zlepšení úzkostí
Bolest hlavy - vypít 3 dcl vody a počkat
Žádné černé nápoje = zvyšují úzkosti, záchvaty ( kofein, cukr ) i černý čaj !
Antidepresivum = neměl by být vůbec alkohol - riziko - mazání nervových buněk = neobnovují se
Neurol špatný s alkoholem - na chvíli zeslabí úzkost, ale pak se stejně dostaví a silnější = vzniká závislost na neurolu
Neurol - benzodiazepam - krátkodobě = zvyk, útlum, jednoduché řešení, nevíme jak úzkost funguje a nedokážeme s ní pracovat
Benzodiazepam - na začátku léčby, levný lék, 3-4 týdny, dobře tlumící = snadné řešení jednotlivce
Úzkost = synonymum stresu, cokoliv se stresem, emoce
Deprese - nespavost, nechuť, apatie,lenost, pláč, nesoustředění
Úzkost - strach, nejistoty, třes, pocení, závratě, žaludek- bolesti, bolesti na hrudi, tlak, pláč, nervozita, napětí, nesoustředění
Důležité vědět co se semnou děje - větší strach z věcí co neznám
Musíme hledat souvislosti, proč se mi udělalo špatně? Co se nepodařilo?
Nepoužívat stejné myšlenkové pochody ( pochybnosti, úsudky- hlavně ne negativní )
Naučili jsme se způsoby uvažování -pravidelně nás vedou do pekel
Spouštíme blbě některé reakce
Přeučit se zlozvyky,natrénovat
Moc velký prostor na vyrábění problémů!
Společnost začíná být složitější a složitější ( adaptace )
Velká města = větší výskyt duševních poruch
Jak vznikají příznaky při emocích?
Emoce jsou hormon. změnyStrastiplný čas

12. prosince 2017 v 18:26 | Mikalia
Určitá hodina - trvá 10 minut, za světla
Poté důležité - příjemná aktivita = STOPKA, nebýt hlavně pak sám
Dovolit se vystavit těm nejhorším myšlenkám

Může se mi stát,že během dne se strastiplné myšlenky dostaví - řeknu STOP až v ten určitý stanovený čas ( přerušit pozorností na něco jiného )

Pár tipů pro partnery a okolí

12. prosince 2017 v 17:45 | Mikalia
 • v praxi neexistuje ostrá hranice mezi patologickou hysterií a normalitou, jde spíše o určité spektrum ladění (jakoby pomyslných 0 - 100%), u někoho najdete mírné rysy a sebenáhled umožňující komunikaci na toto téma, kdežto jinde s tím prostě už hnout nejde, proto:
 • nikdy hysterce neříkejte, že je hysterka (toto tlačítko aktivuje scénář rudě nadepsaný "peklo!")
 • zůstaňte nad věcí a nenechte se jejími projevy vytočit - to je stoická pozice - dionýsovská spočívá v tom, že předvedete pořádný "hysterák", úplně jí uzemníte a nakonec šeptem dodáte "todle je hysterie, kočičko."
 • uvědomte si, že právě ti lidé, které je milovat nejtěžší, naši lásku potřebují nejvíce
 • jsou sami obětí své poruchy, sami jí trpí
 • pod fasádou hysterických schémat se skrývá úžasná a jedinečná lidská bytost toužící po přijetí a lásce, a ne po souzení a analyzování
 • hysterická osobnost potřebuje pevně a rázně vymezit hranice, svými provokacemi si o to často, na způsob malého dítěte, říká
 • z vytyčováním hranic je nejlépe začít už od samého počátku a praktikovat je s nulovou tolerancí; později se hranice už těžko kolíkují zpět - nicméně i to jde
 • pokud hysterická osobnost hranice dostane, sice se trochu vzpouzí, ale nakonec je ráda, protože i jí dávají bezpečné mantinely
 • nenechte se vyvést z pozice své vlastní síly a energie
 • nesnažte se hysterického člověka "zachránit" a neberte to jako své poslání, pravděpodobně na to nestačíte, i když si zpočátku budete myslet, že ano: nezachraňujte, nebuďte spasiteli - hrajete tím pak svému spoluhráči až příliš do karet (hysterické přísavky právě nasedají na spasitelské tendence svých protějšků - kdo by nebral plnými hrstmi, když někdo má potřebu přes míru dávat a připadá si tím ušlechtilý, že?)
 • nesnažte se být hysterikovi terapeutem a partnerem v jedné osobě, to je schizofrenní a vyčerpávající pozice hodná leda bohů; buďte raději pouhým člověkem, který miluje sám sebe a bere na sebe ohled; prokážete tím sobě i druhému paradoxně lepší službu
 • sledujte své vnitřní kontrolky, které vám říkají, zda je v takovém vztahu v plusových nebo mínusových číslech: zda je vztah pro vás tak jako tak přínosný, nebo jej dotujete pouze vy, zatímco partner z vás jen profituje
 • lépe se daná situace zvládá, pokud na dané osobně nejste citově závislí (zamilovaní)
 • nečekejte, že když budete ohleduplní vy, bude druhý ohleduplný k vám - to je jako když beránek předpokládá, že jej lev nemůže kousnout, protože on sám by mu přece něco takového také nikdy neudělal
 • neberte její slova příliš vážně (ať jsou sebesilnější); jsou vždy projevem momentálního rozpoložení
 • hysterické osobnosti mají úžasné dary týkající se enormní sugestibility, fantazie a empatie, proto se jich tolik pohybuje ve světě ezoteriky; nemají tak pevné hranice, oddělující ego a nevědomí; mívají spiritistické schopnosti (např. Jungova matka byla tímto typem); ony ezoterické matrony poznáte podle rozplizlé neohraničenosti a jakési neklidné tenze za maskou růžového oblaku duchovní lásky (existují ale i krajně nihilistické typy ve smyslu "nic stejně nemá smysl"); dejte na svou intuici a nedávejte svou energii a prostředky někomu, kdo vám pocitově nesedí
 • hysterik musí k náhledu na svou poruchu dospět sám a dobrovolně, pak se otevírá prostor pro další práci, nikoli pod tlakem a rádoby psychologizováním

10 motivačních cílů

12. listopadu 2017 v 8:07 | Mikalia
Domácí úkol:

Alespoň třikrát týdně udělat naschvál nějakou chybu, botu, trapas - bez následného vysvětlování

Trénovat 3x denně rychlé rozhodování

Říkat si každý den do zrcadla po probuzení jak jsem krásná a jak mi to sluší

Nikdy nespat přes den ( už to dělám )

Sepsat si před spaním 5 pozitivních věcí z celého dne ( už to dělám )

Třikrát týdně se vystavím ztrapnění - pantomima, zpěv, kvíz

Trénování kritiky a přijímání jí a naopak říct ostatním co se mi nelíbí

Občasné vykonávání manuální práce před lidmi

Ujasnit si do konce pobytu co opravdu chci

Sjednotit moje osobnosti do jedné stálejší pevnější a rozhodnější

Vydržet se vyhnout přejídavým večerům

Pravidelně se vídat s přáteli a nikdy nerušit schůzky i když si myslím, že je nebudu bavit ( už to dělám )

Neutíkat od reality do knih !!!!! ( už to dělám )

Navštěvovat nové místa, nové obchody, kavárny

Chronické stresory,které často souvisejí s rozvojem nadměrných obav a úzkostí

30. října 2017 v 12:29 | Mikalia
Vztahové stresory:
Neshody s rodiči
Závislost ( materiální či citová ) na rodičích
Společné bydlení s rodiči
Ztížený kontakt s rodiči
Rozvod, rozchod nebo jeho hrozba s partnerem
Závislost ( Citová či materiální ) na partnerovi
Neshody v partnerském vztahu
Žárlivost
Nevěra partnera
Nesoulad v sexuálním životě
Narození dítěte
Problémy dětí ve škole
Výchovné problémy s dětmi, děti v pubertě
Odchod dítěte z rodiny

Pracovní a výkonné stresory:
Nízký příjem
Ztráta práce nebo její hrozba
Velké dluhy a splátky
Konfliktní vztahy s nadřízenými, kolegy, nebo podřízenými
Nedostatečná organizace práce, chaotičnost, měnící se podmínky, nestíhání
Potíže delegovat práci na druhé
Neschopnost říci ne při přetěžování
Nedostatečné ohodnocení práce
Práce v těžkých zevních podmínkách
Nuda nebo nesmyslnost pracovní činnosti
Vlastní nebo partnerův workoholismus

Stresory související se životním stylem:
Nevyhovující bydlení
Nedostatek příjemných aktivit
Monotónní a stereotypní životní styl
Chybění koníčkůa zájmů
Nedostatek přátel a izolace
Uzavřenost rodiny

Nemoci, závislosti a handicapy:
Vlastní tělesná nebo psychická nemoc nebo nemoc člena rodiny
Zhoršování tělesného nebo psychického stavu rodičů
Vlastní závislost na drogách, alkoholu, lécích
Drogy,alkohol nebo jiná závislost u partnera
Hazardní hráčství či závislost na automatech
Tělesný nebo psychická handicap člena rodiny

Generalizovaná úzkostná porucha - každodenní stresory

30. října 2017 v 12:19 | Mikalia
Stres je často spouštěčem úzkostné poruchy. Lidé, kteří žijí v silně stresujících podmínkách,jsou více náchylní k rozvoji úzkosti a deprese. Prožívání stresu často navazuje na problémy v rodině, v práci či studiu. Důvod stresového prožívání je včak často vnitřní - neschopnost plánovat si čas, odkládání důležitých činností a rozhodnutí, neschopnost oddělit důležité od nedůležitého, umět si říci o to, co potřebuji, způsobem, který je pro druhé přijatelný apod. Drobných situací, které spouštějí starosti a obavy, je každý den celá řada. Tyto situace mohou souviset s počátkem GAD v případě, že je jich příliš mnoho. Mohou také velmi dobře sloužit jako udržovací faktory poruchy.

Typické situace:
Kritika
Potlačování vzteku
Podceňování nebo přehlížení ze strany okolí
Nedostatek uznání nebo ocenění
Porovnávání s druhými lidmi
Porovnání se sama se sebou před nemocí
Selhání v situaci, chybování
Náhlá změna situace nepříznivým směrem
Odkládání nebo nedodělání činnosti
Nespravedlnost
Nedostatek projevů láskyGeneralizovaná úzkostná porucha - povahové vlastnosti

30. října 2017 v 12:08 | Mikalia
Lidé s nízkým sebevědomím, kteří se dívají na sebe, okolnosti a budoucnost pesimisticky, jsou více náchylní k rozvoji úzkosti a deprese. Často jsou to lidé s problémy v asertativním jednání. Nejsou schopni říci ne v situacích, ve kterých by bylo odmítnutí na místě, mají potíže se snášením kritiky od ostatních, sami kritizovat neumí, a když se o to pokoušejí, může být přehnané. Mají nadměrnou potřebu pochvaly a posílení od druhých.


Generalizovaná úzkostná porucha

30. října 2017 v 12:04 | Mikalia
Nadměrné obavy bývají spojeny s domněnkou, že pokud určité věci neuděláte, bude to mít pro vás strašné následky. Problém je, že nadměrné obavy se jen těžce zastavují. Člověk, který se chronicky obává, může ležet v noci v posteli a obávat se všeho, co může přijít v budoucnosti, přes týden nebo během roku. Jeho snaha a obavy potlačit bývá neúspěšná. Podobně může mít sklon přinášet si obavy z práce domů a naopak. Není schopen je nechat za dveřmi. Jak jste si už možná všimli v předchozích příkladech, nadměrné obavy bývají spojené se třemi základními postoji, které jsou v pozadí:

Perfekcionismus:
Souvisí s obavou, že uděláte chybu. Nebo, že věci nebudou takové, jaké mají být. To by byla opravdu tragédie!

Nadměrná zodpovědnost:
Souvisí s obavou, že když se nebudete obávat, mohou se špatné věci opravdu stát. A pak by to bylo na vás. Vlastně tím, že máte obavy, se chráníte před negativními událostmi. Takže to, že máte obavy,svědčí o tom, že nejste žádný flink ani lajdák.

Pocit nekontrolovatelnosti:
Souvisí s obavou, že věci moc kontrolovat nejdou. Tak je kontrolujete pro jistotu alespoň vlastními obavami.

Typické projevy generalizované úzkostné poruchy 1

30. října 2017 v 11:53 | Mikalia
Generalizovaná úzkostná porucha je dobře rozpoznatelná
Zdrojem úzkosti jsou nadměrné starosti a obavy
Jedná se o jednu z nejčastějších psychických poruch
Obavy a úzkost neznamenají, že jste nenormální nebo blázniví ani to není známka osobní slabosti
Existuje řada účinných způsobů léčby
Léčba je účinná a naprostá většina postižených se většiny příznaků v průběhu léčby uzdraví


Typické projevy generalizované úzkostné poruchy

30. října 2017 v 11:50 | Mikalia
Nepřetržité dělání si starostí -stresující katastrofické myšlenky
Obavy z budoucího neštěstí
Úzkostné napětí, vnitřní neklid, nervozita, podrážděnost
Třes, chvění se
Zvýšené svalové napětí, bolesti nebo pálení
Rychlá unavitelnost, malátnost, vyčerpanost
Zkrácený, často zrychlený dech, někdy lapání po dechu
Zrychlená srdeční akce, bušení srdce
Pocit červenání, nebo naopak blednutí a studené vlhké ruce
Sucho v ústech
Závratě, sklony k omdlévání
Pocity na zvracení
Žaludek na vodě, bolesti žaludku, říhání, trávicí potíže, průjmy
Návaly horka nebo chladu
Časté močení
Potíže s polykáním jídla, pocit knedlíku v krku
Zvýšená bojácnost, lekavost
Pocity stísněnosti, pocit, že se každou chvíli sesypu
Obtížné usínání, přerušovaný spánek bez pocitu zotavení
Zhoršené soustředění

U lidí se sociální fobií nacházíme tento vzorec zesilování úzkostí

30. října 2017 v 10:31 | Mikalia
Negativní obrazy vlastní osoby ( jsem nudný )
Falešné přesvědčení o hodnocení své osoby druhými ( kdyby mě poznali blíž, odvrátili by se ode mne )
Přepjatá meřítka sociálního chování ( nikdy nesmím dát najevo svou úzkost )


Jak sociální fobie vznikají

30. října 2017 v 10:29 | Mikalia
Lidé se sociální úzkostnou poruchou žijí v neřešitelném dilematu. Neustále by chtěli budit dobrý dojem, ale zároveň pochybují, že jsou schopni toho dosáhnout. Ve styku s ostatními lidmi zaměřují pozornost převážně sami na sebe, z úzkosti a nejistoty se trvale pozorují, a tím spíše pak působí křečovitě. Jejich neustálé úvahy o sobě a posuzování vlastní osoby znemožňují ve styku s druhými jakoukoli spontánnost. Tito lidé působí dojmem setrvalého napětí a sebekontroly a jejich okolí to v menší či větší míře registruje. Ze strachu, že ve společnosti selžou nebo budou kritizováni, tíhnou k nesmírnému přeceňování potenciálních nebezpečí. Vysoká citlivost vůči vlastním tělesným reakcím u nich posiluje permamentní sebepozorování. To všechno vede nevyhnutelně k tomu, že slábne jejich sebedůvěra a hodnocení vlastní osoby je úplně zkreslené. Jejich úzkostnost se krátkodobě zmenší, když se pak začnou důsledně vyhýbat obávaným situacím, avšak z dlouhodobého hlediskajim to nemůže přinést žádné zlepšení, protože se tak zbavují šance na získání pozitivních zkušeností. Sociální izolace se tak zbavují šance na získání poznatků, které by dotyčným mohly poskytnout větší sebejistotu.


Diagnóza sociální fobie

30. října 2017 v 10:19 | Mikalia
Typické situace a aktivity,kterých se lidé s touto fobií obávají:

Vyjadřovat se v přítomnosti druhých
Mít projev na veřejnosti
Veřejně vystoupit při nějaké příležitosti
Oslovovat osoby druhého pohlaví
Jíst a pít s jinými lidmi ( Pozvednout sklenku nebo šálek bez třasu )
Účastnit se skupinových aktivit ( večírky, oslavy,schůzky, pracovní obědy )
Telefonických kontaktů
Být pozorován při psaní nebo podepisování nějakého dokumentu
Být pozorován druhými při podávání výkonu ( např. při práci )
Sportovní aktivity, když se jiní dívají
Účastnit se testů a soutěží
Pocitu, že jsem pozorován při zrudnutí, třasu nebo pocení
Sedět v restauraci uprostřed místnosti
Sedět v hromadné dopravě proti jiným lidem a být nápadný
Prvních kontaktů s cizími lidmi
Používání veřejných toalet
Podrobovat se přijímacím pohovorům
Konfrontovat se s autoritativními osobami, zkoušejícími apod.


Strach ze strachu za strachem z míst a situací vězí úzkost z vlastního těla

30. října 2017 v 10:10 | Mikalia
Agorafobičtí pacienti se panicky obávají z toho, že se v určitých situacích nevypořádají s nepříjemnými reakcemi svého vlastního těla. Věří totiž, že své tělo mohou jenom nedostatečně kontrolovat, a striktně se vyhýbají veškerým místům a situacím, které by takové reakce mohly vyvolat. Agorafobikové nemají ve skutečnosti úzkost z něčeho vnějšího,nýbrž ze svých vlastních vnitřních stavů, jimž jsou, jak se jim zdá, vydáni napospas.

Obzvláště zle se cítí, když se dejme tomu dovědí, že je za týden čeká návštěva mimořádného koncertu. Objeví se u nich úzkost z očekávání, která je může natolik ovládnout, že už víceméně nemají šanci na to, aby se aspoň z části uvolnili a tuto situaci vydrželi. Zvítězil u nich strach ze strachu. Ale i tehdy, když se přece jen probojují k tomu, aby se obávané události postavili, a dokonce ji pak prožili jako pozitivní a příjemnou- přesto budou příště pociťovat před další podobnou událostí stejné extrémní úzkosti z očekávání a opět se jim budou poddávat.

Agorafobičtí pacienti neumějí ve své mysli správně zacházet se zbytkovým rizikem, s potenciálními nebezpečími a s nejistotou, jak se vyvine situace.
Náhlé záchvaty paniky nezávislé na zátěži 1

30. října 2017 v 9:58 | Mikalia
Při záchvatu paniky se objevují současně nejméně 4 ze 14 typických tělesných nebo psychických příznaků. Nejobtížnější z nich jsou bušení srdce nebo zrychlený tep spojené se strachem ze srdečního infarktu. Pocity tlaku nebo svírání v oblasti hrudníku, které jsou spojeny se strachem ze zadušení, závrať a omámenost, jejichž následkem je úzkost z bezvědomí, pocity odcizení ( depersonalizace, derealizace ), spojené s úzkostí, že se zblázníte a stavy vnitřního napětí, kdy se vám zdá, že vám prasknou nervy a ztratíte sebekontrolu.

Náhlé záchvaty paniky nezávislé na zátěži

30. října 2017 v 9:54 | Mikalia
Panický záchvat trvá většinou mezi 5 a 30 minutami. Postižení ho líčí jako stav intenzitvní úzkosti a extrémně nepříjemných pocitů. S výjimkou fobických situací, kdy člověk ví, že záchvat přichází, většinou udeří zcela nečekaně, jako onen proslulý blesk z čistého nebe.

Podstata panické poruchy 1

30. října 2017 v 9:27 | Mikalia
Panický záchvat má následující znaky:
Je to samostatná epizoda intenzivní úzkosti nebo špatného pocitu
Začíná náhle
Během několika minut dosahuje vrcholu a pak trvá alespoň několik minut ( většinou ne déle než půlhodinu )
Charakterizují ho nejméně čtyři příznaky z následujícího seznamu, z nichž jeden musí být ze seznamu vegetativních symptomů

Vegetativní symptomy:
Bušení srdce, zvýšení srdeční frekvence
Návaly potu
Jemný či hrubý motorický stres
Sucho v ústech
Potíže s dýcháním
Svíravé pocity na prsou
Bolesti nebo nepříjemné pocity v oblasti žaludku ( např. pocity neklidu )

Psychické symptomy:
Pocit závrati, nejistoty, slabosti nebo omámenosti
Pocit, že předměty jsou neskutečné ( derealizace ) nebo že člověk sám je velmi daleko a není skutečně tady ( depersonalizace)
Úzkost, že ztratíme kontrolu, že se zblázníme, nebo že ztratíme nervy
Strach ze smrti

Obecné symptomy:
Návaly horka nebo zimnice
Necitlivost nebo mravenčení


Podstata panické poruchy

30. října 2017 v 9:21 | Mikalia
Podstatou panické poruchy jsou opakované panické záchvaty. Ataky úzkosti se nevztahují ke specifické situaci či specifickému objektu a přicházejí často spontánně. Z toho vyplývá, že je nelze předpovídat. Panické záchvaty nejsou spojeny s mimořádnou námahou nebo nebezpečnou situací.


Úzkost

30. října 2017 v 9:16 | Mikalia
Úzkost objevující se náhle- strach ze strachu: panická porucha
Úzkost z toho, že se ocitnete v úzkostných situacích bez možnosti útěku nebo bez pomocníka -úzkost t uvíznutí v pasti - agorafobie ( strach z volného prostranství )
Úzkost z určitých objektů nebo situací - život negativně ovlivňuje jednotlivá fobie: specifická fobie
Úzkost z jiných lidí - úzkost z kritiky druhých lidí- sociální fobie
Úzkost ze všeho a z každého - nekontrolovatelné starosti a obavy- generalizovaná úzkostná porucha
Úzkost způsobená šokem, jehož vliv přetrvává - strach z nechtěných vzpomínek na trauma: posttraumatická stresová porucha
Zvládní úzkosti nutkavým jednáním - nutkavé rituály, jimiž se člověk vyhýbá úzkosti a nejistotě: obsedantně kompulzivní porucha
Úzkost ze ztráty zdraví - úzkost ze vsugerovaných nemocí: hypochondrická porucha
Úzkost jako následek tělesného onemocnění - úzkostná porucha s medicínským faktorem: organická úzkostná porucha
Úzkost jako následek působení alkoholu nebo drog- spouštěčem úzkosti je určitá látka: úzkostná porucha vyvolaná psychoaktivními látkami

Úzkostné poruchy jako projev změn v životě 1

30. října 2017 v 9:06 | Mikalia
Skutečnost, že má člověk potíž s tím, aby nechal minulost minulostí, nezřídka vyjadřují tzv. nutkavé, přesněji obsedantně kompulzivní neurózy. Takový jedinec musí minulost neustále zkoumat a hledat v ní možné chyby. Tak má omezené možnosti vývoje k něčemu novému. Než aby se odvážil čehokoli nového, zabývá se raději tím, co je mu důvěrně známé, ačkoli brzy nesnesitelné. Chybí mu odvaha k riziku. A když přece jen zvažuje nové možnosti, nemůže jednoduše rezignovat jako člověk s typickou úzkostnou poruchou, ale hledá způsob, jak by mohl svůj úkol zvládnout perfektně. Dokonalost by mu totiž skýtala záruku, že se vyhne obávanému selhání. Nutkavý perfekcionismus bývá také snahou zvládat úzkosti, které by jinak byly nesnesitelné. Heslem perfekcionisty je: když je všechno perfektní, nemusím se ničeho obávat. Z toho se však brzy vyvine další problém, neboť nikdy nemůže být všechno perfektně připraveno.

 
 

Reklama