Petr Casanova - 100 nejkratších cest k Tobě

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 9

6. září 2018 v 19:03 | Mikalia
Negativní pocity vytvářejí negativní myšlenky.
Negativní myšlenky vedou k negativním činům.
Negativní činy plodí negativní výsledky.
Negativní výsledky znásobují negativní pocity.


Petr Casanova Krásný text

26. května 2018 v 9:31 | Mikalia
Zavřeš oči, a v té chvíli to vidíš. Paradox, že?
Vidíš, že je to nejkrásnější člověk. Cítíš, že jak ho potřebuješ, protože ho miluješ. Ne, jako dřív, že někoho miluješ, protože ho potřebuješ.
Cítíš srdce, splynutí duší, emoce. A rozum se zmůže na jedinou myšlenku: "Takže to jsi Ty, na koho jsem tak dlouho čekal."

Moudro 33

5. listopadu 2017 v 13:12 | Mikalia
Jeden muž šířil o druhém, že je zloděj. Osočený byl zatčen, ale soud zjistil, že je nevinen. Autor pomluv u soudu své jednání zlehčoval: No,co byla to jen slova, beru je zpátky, nikoho nezranila. Soudce pronesl zítra si přijdeš pro rozsudek. Do té doby ale sepíšeš na papír všechno, co jsi o druhém lživě roznesl. Následně ten papír roztrháš na kousíčky a po cestě domů rozházíš. Muž to vykonal a druhý den vyslechl od soudce: Nyní jdi a sesbírej všechny ty kousky papírů. Muž zrozpačitěl: Ale to přece není možné. Vítr je už dávno roznesl do všech světových stran. Přesně jako Tvé pomluvy, přikývl soudce.

Muž si od soudu odnesl ponaučení: Jestliže o druhém nemůžeš říct nic dobrého, raději mlč. Pomluvy jsou horší než krádež, ze které osočíš nevinného. Krádeží totiž člověku vezmeš jen pár věcí. Lži kradeš pověst, čest i budoucnost. To všechno už člověk obtížně poskládá zpátky. Podobně jako muž všechny kousíčky papíru....

Moudro 32

27. října 2017 v 21:52 | Mikalia
Všichni chybujeme a všichni za chyby platíme. Trest je součástí našeho ponaučení. Kdo trest odpyká a ponaučí se, je na něj pohlíženo jako na nevinného. Změnil se totiž. Už není tím, kdo ve stejné věci chybuje.

Moudra

27. října 2017 v 21:48 | Mikalia
Když máš pochybnost, řekni to
Vyžaduj po druhém upřímnost
Když jsi na vážkách, raději důvěřuj
Nevyjadřuj Miluji Tě slovy,ale skutky
Neexistuje můj a tvuj problém, v páru jsou naše
Nikdy nemůžeš dát sto procent více lidem
Nemůžeš milovat a současně ubližovat
Vem na vědomí, že se někdy v něčem budete míjet, ale nikdy ne vždycky a nikdy ne ve všem
Nikdy se nesnaž vztahem procházet bez porozumnění a ze vztahu odcházet kvůli nedorozumnění
Odlišuj fantazii a skutečnost
Snaž se pochopit pohled druhého
Nediv se, když spálíš most, že se druhý na svém břehu otočí a vydá se pryč
Kde je konec, tam se neboj začít znovu. Alespoň budeš mít šanci to vybudovat lépe.
Smiř se s tím, že někdo může zůstat v srdci, ačkoli ne v životě
Soustřeď se na to, co máš, pak můžeš mít dost zaměříš-li se na to, co nemáš, nebudeš mít nikdy dost
Tvůj nový vztah sice nemůže z minulosti smazat předchozí vztahy, ale může je jednou provždy změnit
Z dlouhodobého hlediska nezáleží tolik na tom, kdo tě srazil k zemi, ale na tom, kdo ti pomohl vstát
Přestaň stále skákat do ohně pro člověka, který se pak z bezpečí bude dívat, jak hoříš
Nedávej ještě jednu šanci stejnému člověku
Pamatuj, že když partnera nezmění láska, pak ho nezmění vůbec nic
Nedělej staré chyby, jedině nové
Suď, pokud ty sám jsi dokonalý
Když nebude nepřítel uvnitř vztahu, zvenku vás oba žádný nezraní
Buď s tím, kdo je nejen rád, že tě teď má, ale kdo je také ochoten riskovat všechno, aby si tě udržel
Důvěřuj srdci, cítí to, co rozumu ještě nedošlo
Pamatuj, že více než na lidech, kteří tě srazili, záleží na druhých, kteří ti pomohou zpět na nohy
Nauč se vděčnosti
Nauč se důvěřovat vesmíru
Nepřestávej udržovat plamen svíčky
Používej komunikaci jako dýchání
Nevysvobozuj druhého z jeho starostí, raději mu pomoz, abyuprostřed všech starostí vysvobodil sebe
Raději hledej dobré srdce než krásnou tvář, krásní lidi nejsou vždy dobří, ale dobří lidé jsou vždy krásní
Nezapomínej, že nikdo není 100procentní
Při dvojchybě se netleská
Upřímnost šetří čas nám všem
Jestli pro druhého tvoje přítomnost není důležitá, pak pro něj tvoje přítomnost nemá význam
Problém nastává, když si myslíš, že máš čas
Hledej protějšek, který si váží toho, co má, ještě když to má, ne až to ztratí
Nauč se odpouštět - ne kvůli těm, kteří odešli, ale kvůli těm, co přijdou
Pamatuj si, že někdo nepochopí hodnotu toho, co pro něj děláš, dokud to pro něj nepřestaneš dělat
Zrcadli
Nehledej člověka,se kterým se dá žít, ale bez kterého se nedá žít
Vše co vztah zavlažuje, je déšť, a vše co jej spaluje, je oheň. Proto vytvářej déšť, ať uhasíš oheň
Vyžeň raději svou pýchu pro toho, koho miluješ, než abys vyhnal toho, koho miluješ, pro svou pýchu


Moudro 31

24. října 2017 v 19:42 | Mikalia
Proč dávat energii člověku, který nám ji nevrací, když tutéž energii můžeme dávat sobě?

Moudro 30

24. října 2017 v 19:40 | Mikalia
Pamatuj si, že druhý nepochopí hodnotu toho, co pro něj děláš, dokud to pro něj nepřestaneš dělat.
Teprve když se přestaneš před lidmi ponižovat, získáš u nich vyšší hodnotu.


Moudro 29

24. října 2017 v 19:39 | Mikalia
Nauč se odpouštět - ne kvůli těm, kteří odešli, ale kvůli těm, kteří přijdou.
Kdykoli nebudeš rozumnět tomu, proč odpustit, polož si otázku : Proč mám trvat na lidech, kteří prokázali, že mi nemají co dát - kromě bolesti a zklamání?

Moudro 28

24. října 2017 v 19:37 | Mikalia
Někdy si lidé neuvědomí, jakou hodnotu pro ně máš, než pro ně přestaneš existovat.

Moudro 27

24. října 2017 v 19:36 | Mikalia
Jestli pro druhého Tvoje nepřítomnost není důležitá, pak pro něj Tvoje přítomnost nemá význam. Může to být možná bolestné uvědomnění. Ale pravda není vždy krásná, tak jako krása není vždy pravdivá.


Moudro 26

24. října 2017 v 19:33 | Mikalia
Proč lžeš, když tím okrádáš o čas jak sebe, tak druhé?
To si opravdu myslíš, že pravda nikdy nevyjde najevo?

Moudro 25

24. října 2017 v 19:31 | Mikalia
Buď jako květ růže. Dej pozor, komu se otevíráš. Ne každý si Tě prohlíží proto, aby Tě zaléval nebo se o Tebe staral. Někdo je jen zvědavý, další má jiné motivy. Nedej se zlomit či pošlapat. Uplatni své trny.


Moudro 24

24. října 2017 v 19:29 | Mikalia
Život je jako výtah. Cestou nahoru občas musíme zastavit a některé lidi úsměvem a rozloučením vysadit.

Moudro 23

24. října 2017 v 19:25 | Mikalia
Nezáleží na tom, jak hluboká je tma. Vždy bude silnější svit byť jedné jediné svíčky.
Nejsem dost dobrá.
Nezasloužím si lepšího partnera.
Zasloužím si dno a další trest.
Tyto chmury jsou jako tma. Padne-li ve vztahu na našeho partnera, může začít pochybovat, obviňovat se, rezignovat. Ačkovi to vůbec není snadné, o to důležitější je u něj v té chvíli zůstat - a svítit. To znamená naslouchat. Povzbuzovat. Motivovat. Dávat energii, naději. Být svíčkou v jeho tmě. I jedna jediná má velkou moc. Může rozzářit stovky dalších, aniž se její vlastní plamen ukrátí. Dokáže to pouze milující člověk. Pro jiné je vždy snazší od negativního člověka odejít nebo mu oplácet výčitkami, vyhrožováním, ponižováním. Jenže temnotu nelze vyhnat temnotou. Temnotu může ukončit jedině světlo.

Moudro 22

24. října 2017 v 19:20 | Mikalia
Važme si lidí s těžkou minulostí. Silní lidé lehkou neměli.
Zvládnout minulost partnera je jednou z největších prověrek ve vztahu. Všichni totiž potřebujeme minulost druhého pochopit. Jen tak porozumíme,proč se tak specificky chová, proč tak přemýšlí, čeho se bojí, kde má práh bolesti a co bychom mu nikdy neměli provádět. Možná jeho minulost pochopit nedokážeme, bude-li až příliš odlišná od té naší. Vždycky ji však můžeme alespoň přijmout. Ani to není snadný akt. Svým způsobem je to odpuštění. Nicméně takové smíření je příležitost, jak ukázat, že dovedeme být druhému spřízněnou duší. Bezpodmínečně ho milovat. I se starými ranami, i s nenapravitelnými komplexy, i se zdánlivě nepochopitelnými obavami. Najít tak velkorysou spřízněnou duši je zázrak. Člověku to může změnit život. Samotnému se mu totiž nemusí podařit vyčistit Pandořiny skříňky tak báječně, jako když má vedle sebe někoho, schopného jeho minulost nesoudit.

Moudro 21

24. října 2017 v 19:14 | Mikalia
Existují lidé, kteří nepochopí to, co druhým dělají, dokud se jim nestane to samé. Tito lidé si neuvědomují, o co mohou přijít, dokud to neztratí. Nedojde jim to, co pro ně děláme, dříve než tehdy, když to pro ně přestaneme dělat. Některým to nedojde dokonce nikdy.

Moudro 20

24. října 2017 v 19:10 | Mikalia
Žít v minulosti je pro člověka zničující. Věnuje veškerou energii času a dějům, které již neexistují a ve kterých nejde smysluplně pokračovat. Ocitá se ve vzduchoprázdnu. To však není nic proti živoření lhářů, kteří žijí v minulosti, které nejenže neexistuje, ale dokonce ani nikdy neexistovala.


Moudro 19

24. října 2017 v 17:57 | Mikalia
Co dáváme, to se nám vrací. Nastavujeme-li tvář, aby nás špatný člověk mohl znovu a znovu udeřit, vždy nás udeří. Nezmění se to, dokud si sami sebe nezačneme vážit, tedy do chvíle, než mu tvář přestaneme nastavovat.

Moudro 18

24. října 2017 v 17:53 | Mikalia
Být sám možná děsí, ale být ve špatném vztahu, to ničí.
Kdo se bojí samoty, potřebuje zažít samotu.
Kdo se zdráhá obhájit si vlastní hodnotu, potřebuje být vystaven situaci, kde si vlastní hodnotu připomene.

Moudro 17

24. října 2017 v 17:50 | Mikalia
Uděláš-li chybu, uznej ji. Máš-li pravdu, mlč.


Moudro 16

24. října 2017 v 17:49 | Mikalia
Ukazujme druhým, jak se k nám chovají, beze slov - pouhým zrcadlením. Je to jediný způsob, jak si zachovat svou vlastní tvář a současně druhým lidem ukázat tu jejich.


Moudro 15

24. října 2017 v 17:42 | Mikalia
Vše, co si dokážeme představit, můžeme uskutečnit. Celý vesmír, celá příroda, celý život, chcete-li, se spojí, aby nám v tom pomohly. Jejich pomoc bude jiná, než jakou si umíme představit. Budou nám vracet to, co sami děláme. Budou nám dávat to, co potřebujeme, ač to nechceme. Budou jednat ve správný čas a vždy k našemu prospěchu. Budou s námi pracovat v kruhu. Budou nám připomínat, že všechno má dvě strany.
Duše čeká
Proto je tady
Proto je v nás

A nechce, aby to bylo snadné.
Chce, aby to mělo smysl.

Moudro 14

24. října 2017 v 17:38 | Mikalia
Loď, která není schopna vyplout z přístavu, protože se bojí vyšších vln a případné bouře, není k ničemu. Člověk, který se izoluje ve své samotě a osobní pohodlnosti, ztrácí mnoho z barev života. Nestává se silnějším, ale slabším. Žijeme proto, abychom naplnili svou duši, a osaměním se nám to nepodaří.Moudro 13

24. října 2017 v 17:34 | Mikalia
Obětuj se pro to, co skutečně chceš. Jinak to, co skutečně chceš, obětuješ.
Vše, po čem toužíš, není nadosah. Kdyby bylo, nemusel bys po tom toužit. Dělej tedy pro svůj sen maximum. Vykroč. Hledej. Zkoušej. A až nalezneš, tak buduj.

Moudro 12

24. října 2017 v 17:31 | Mikalia
Vypusť z hlavy panickou obavu, že zrovna tvá spřízněná duše nikde neexistuje.
Jen proto, že ji momentálně nevidíš nebo necítíš, neznamená to, že není na cestě. Jsi-li v čekárně již dlouho, zkus si představit toho nahoře, jak se na Tebe dívá a říká si : tak tohohle si schovám pro někoho mimořádného.

Moudro 11

24. října 2017 v 17:23 | Mikalia
Slabí nejsou ti, kteří se ocitli na dně nebo v nouzi, ale kteří na dně nebo v nouzi dobrovolně zůstavají a odmítají se ponaučit, změnit, pracovat na sobě.
Slabí jsou ti, kteří jen berou - nemají totiž sílu dávat. Jen druhé srážejí - nemají totiž sílu je zvedat. Jen boří - nemají totiž sílu stavět. Slabé duše jsou ty, které na svůj růst rezignovaly. Možná se budou snažit zkraje vztahu. Ale u dlouhodobého vztahu není důležité, kolik lásky vložíme na začátku, nýbrž kolik ji budeme schopni investovat až do konce. A slabí lidé nejsou vytrvalci.

Moudro 9

24. října 2017 v 17:14 | Mikalia
Stát se pro druhého samozřejmostí je nejrychlejší cesta, jak v jeho mysli ztrácet hodnotu. Získat jí zpátky je možné jedině tak, že mu umožníme si naši hodnotu uvědomit. Ideální je dovolit si druhému chybět. Jsme- li totiž nepřetržitě k dispozici, může se stát, že si druzí zvyknou na to, že na svém místě vždy budeme. Tak lze definovat právě samozřejmost.

Moudro 8

24. října 2017 v 17:08 | Mikalia
Snižováním čísla nedochází k jeho zvýšení. Proto ani ponižováním ještě žádný člověk nezvýšil svou hodnotu.

Představme si banán. Moc si přeje, aby si ho v obchodě dnes někdo koupil. Sníží svou cenu o devadesát procent, Výprodej! Hlásá cedule. Kupec se najde, ale banán pro něj nemá valnou hodnotu. V případě, že se cestou domů v nákupní tašce rozmáčkne, nebo jej kupec rozsedne či zapomene někde na ulici, nebude ho to mrzet. Banán byl přece tak levný! Kupec ani nebude litovat, že ho neochutnal. Tak zlevněný banán přece musel být zkažený... ( a přitom nebyl )

Moudro 7

24. října 2017 v 17:02 | Mikalia
Duše musí hledat cestu sama k sobě. Nalézt to opravdu nejdůležitější, co se ovšem nenalézá v žádném z předmětů hmoty, ale v nehmotě. Je to paradox. Někteří lidé nemohou za celý život najít to, co je důležité, hledají ve všech pokladech kolem sebe, přitom odpověď mají přímo v sobě.
Potřebují ne otevřít oči, ale zavřít je.
Potřebují ne poslouchat podněty kolem sebe, ale naučit se naslouchat sám sobě.
Potřebují ne ochutnat všechno, co nabízí okolí, ale přijít na chuť sobě samému.
Teprve pak konečně uvidí, uslyší, ucítí to, coje nejdůležitější - jejich vlastní duše.


Moudro 6

24. října 2017 v 8:34 | Mikalia
Chvíle pro duhu

Duha totiž na nebi vzniká tehdy, kdy déšť prosvítí sluneční záře. V lidském životě se to děje tehdy, kdy slzy prozáří humor nebo naděje.


Moudro 5

24. října 2017 v 8:32 | Mikalia
Král ( muž ) může udělat jeden krok jakýmkoliv směrem
Dáma ( žena ) se v počtu kroků nemusí omezovat

To je ostatně důvod, proč každý král potřebuje nablízku dámu, když se jeho život ocitne v troskách. Král dobře ví, že ho dáma ze všechvfigur v poli nejlépe ochrání.
Dámy jsou nejmocnější figurky na šachovnici a králové jsou bez nich zranitelní. Jenže oba králové jsou zase nejdůležitější. Zatímco bez dámy hra může pokračovat, jakmile padne král hra končí. Tato vyváženost vytváří i v životě nádhernou symbiózu. Jen špatnému králi vadí nezastupitelnost dámy a jen špatné dámě by vadila nezastupitelnost krále. Oba jsou v šachovém poli pro druhého. Král musí riskovat všechno pro dámu. Když ji totiž ztratí, jeho hra se zvrtne v boj o přežití. A naopak dáma musí riskovat všechno pro krále. Jakmile ho ztratí, její dosavadní hra přichází vniveč.

Moudro 4

24. října 2017 v 8:26 | Mikalia
Věnuj druhému čas, jinak ho naučíš žít bez Tebe.
Když druhému nevěnuješ čas, nejenže se naučí žít bez Tebe, ale může zjistit, že život bez Tebe je lepší, protože konečně s někým - i když jiným.


Moudro 3

23. října 2017 v 17:25 | Mikalia
Nejdražší hodnoty života jsou ve skutečnosti zadarmo.

Moudro 2

23. října 2017 v 17:23 | Mikalia
Lhaním působíme dvojí ztrátu, protože ztrácíme sami sebe a výhledově partnera, který nám byl ochoten věřit, ale obelháváním získá cennou zkušenost. Zatímco pravda nás nestojí skoro nic, lež nás může stát všechno. I budoucnost.

Moudro 1

23. října 2017 v 17:18 | Mikalia
Odpuštěním uvolňujeme přetlak, který nás jinak ničí. Zříkáme se chyb, které jsme učinili, tím, že je přijímáme jako součást minulosti. Tím vyjadřujeme, že je nechceme v přítomnosti, proto se z nich poučujeme. To je vše.

Jakmile se z chyb ponaučíme, přestanou tvořit naši přítomnost a stanou se věcným mementem v naší minulosti. Budeme na ně vzpomínat s obavou, abychom je neopakovali, ale i vděkem, protože nás učinily moudřejšími.

Moudro

23. října 2017 v 17:10 | Mikalia
Co je víc než peníze? Ptal se ještě před hodinou.
Teď už mu začínalo svítat, že za peníze si můžeme koupit opravdu hodně, nicméně ne všechno.
Koupíme si postel, ale ne spánek.
Koupíme si hodiny, ale ne čas.
Koupíme si možná přízeň pár lidí, ale ne jejich srdce.100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 25

23. října 2017 v 17:08 | Mikalia
Dělej to, co říkáš, a říkej to, co si myslíš.
Tak jednoduchá je Tvoje cesta k naplněné, rozvinuté a spokojené duši.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 24

23. října 2017 v 17:06 | Mikalia
Nejtemnější noci vždycky ukážou nejzářivější hvězdy.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 23

22. října 2017 v 20:39 | Mikalia
Mnoho lhářů hájí své jednání tím, že nechtěli milovanému člověku ublížit pravdou. Ve skutečnosti neupřímnost naopak ubližuje všem, protože všem krade čas.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 22

22. října 2017 v 20:35 | Mikalia
Odmítnutí je ochrana před tím, aby Tě život nepřipravil o někoho lepšího, kdo se už blíží.


100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 21

21. října 2017 v 11:35 | Mikalia
Buď s tím, kdo o Tebe stojí, čeká na Tebe, rozumí Ti, kdo Ti pomáhá, vede Tě, podporuje, kdo je Tvou nadějí, stará se a chce s Tebou být. Buď s někým skutečným, ne s iluzí, která Tě má ráda jen v Tvých představách.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 20

21. října 2017 v 11:33 | Mikalia
Nečekej, že v budoucnu narazíš na stejného partnera. Každý člověk je jiný. Už nikdo nebude jako tvůj bývalý. Ale to neznamená, že bude horší. V ohledech, které jsou pro tebe klíčové, musí být lepší. Už díky zkušenostem, které máš, si na stejná rozpálená kamna už příště dáš pozor. To je síla a výhoda ponaučení, osobního rozvoje.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 19

21. října 2017 v 11:29 | Mikalia
Zavřeme-li starou knihu, nemusíme se bát, že nová kniha bude mít stejný obsah. I kdyby měla podobný, poznáme to po pár řádcích čtení a můžeme ji včas odložit. To totiž dělá zkušenost, kterou jsme potřebovali získat.


100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 18

21. října 2017 v 11:24 | Mikalia
Nedělej čárku tam, kde už život jednou udělal tečku. Každá tečka za starou větou je zároveň začátkem nové věty. Vyrovnat se s tečkou za minulostí znamená připravit se na úvodní velké písmeno nové budoucnosti.


100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 17

20. října 2017 v 10:29 | Mikalia
Nemůžeš milovat a současně ubližovat
Když se potká plusový a minusový elektrický výboj, nastane zkrat. Totéž se děje v partnerském vztahu, když se někdo snaží spojit kladný a záporný přístup. Pozitivní a negativní energie zkrátka nemohou být pohromadě. Nelze pozitivně žít, a přitom negativně myslet. Vyber si tedy buď jedno, či druhé. Milovat, nebo ubližovat. Obojí zároveň nejde. Ženy se mnohdy diví, jak jsou muži v tomhle specifičtí. Domnívají se totiž, že jde obojí paralelně - milovat i ubližovat. Porozumnět mužům v tomto není tak složité. Stačí se podívat na fotbal, nejoblíbenější mužský sport.
Fotbalisté nosí na dresech nápis Fair Play, tedy hraj čestně. Sami však při první možné příležitosti hrají nefér. Simulují, jak je soupeř podrazil a strašně moc to bolí. Fanoušci v hledišti stadionu nezůstavájí za legračními fotbalisty pozadu. Pískají na vlastní hráče, urážejí vlastního trenéra, zatracují vlastní tým, když se mu nedaří, ale pojedné povedené akci znovu vynášejí vlastní hráče, trenéra i tým do nebesm a když se vyhrává, vytahují klubový prapor, který již pošlapali, když se prohrávalo. Zeptáte-li se mužů, proč to dělají - proč nejednají buď pouze čestně nebo nečestně, proč svůj tým buďpouze nekamenují, nebo pouze nevynášejí do nebes - určitě vám sdělí nějaký rozumný důvod. Mužský rozum si totiž umí představit variantu mezi. Pro ženy mezi neexistuje. Buď jsou těhotné, nebo nejsou. Buď porodí v pořádku, nebo ne. Ženy nejsou v prioritách kompromisní. Málokteré pochválí muže, když jim na konci roku pyšně oznámí, že jim letos byl z devadesáti procent věrný. Žena má buď stoprocentního partnera, nebo ne. A silně to vnímá. Buď je s partnerem na jedné lodi, nebo ne. Neexistuje mezi. Ženy neuvažují komplikovaně. V jejich světě platí:

Komu CHCEŠ psát, tomu napíšeš.
Koho CHCEŠ slyšet, tomu zavoláš.
Koho CHCEŠ vidět, toho vyhledáš.
Komu CHCEŠ věnovat čas, tomu ho dáš.
Vše ostatní jsou pro ženy výmluvy, tedy slova, která nic neznamenají.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 16

20. října 2017 v 10:09 | Mikalia
Všichni, kteří se snaží uspokojit více lidí souběžně, docilují pouze toho, že žádná z těch osob není stoprocentně spokojena a vztahy jsou víceméně polovičaté. To je mimochodem důvod, proč milenky obvykle dříve nebo později požadují rozvod ženatého přítele, proč děti žárlí na nové partnery svých rodičů a noví partneři na bývalé partnery. Kdekoli si totiž zachováváme starou vazbu, tam hrozí, že tímto směrem bude unikat naše energie - ta, která pak novému partnerovi nepřipadne stoprocentní.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 15

20. října 2017 v 10:01 | Mikalia
Nikdy nemůžeš dát sto procent více lidem.
Soustřeď se v každém okamžiku na jediného člověka. Neplýtvej energií na lidi, kteří nepředstavují tvou prioritu. Uvědom si, že každé tvé rozhodnutí je odmítnutím člověka, věz, že ho učíš trávit čas s někým jiným, pro koho prioritou už být může.
Každý člověk má jenom sto procent vlastní energie. Tato energie zahrnuje jeho čas, pozornost a city. S těmito sto procenty energie může svobodně hospodařit podle své libovůle. Musí však počítat s tím, že když rozdělí svých sto procent energie mezí více osob, není možné, aby kterákoli z těchto osob se těšila všemi sto procenty jeho energie. Chce-li jeden člověk věnovat někomu sto procent vlastní energie, musí ji věnovat pouze jediné osobě.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 14

20. října 2017 v 9:48 | Mikalia
Neexistuje můj a Tvůj problém, v páru je jedině náš.
Pamatuj, že vztah je jako provázek, spojující dva lidi. Když se provázek zašmodrchá, musí se rozplést. K rozvázání uzlu jsou potřeba dvě ruce. Musí jít o jednotnou souhru, dohodu dvou rukou, společný zájem. Kde souhra dvou není, je nezašmodrchaný vztah nemožný. Jediné řešení, jak zbavit provázek uzlu jednou rukou, totiž znamená uzel ustřihnout. Jenže uzel je součástí provázku. Zbavíme- li se jednostranně uzlu, zničíme provázek.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 13

20. října 2017 v 9:43 | Mikalia
Nikdy v jednání druhých nesmíme akceptovat nic, o čem jsme přesvědčeni, že si to nezasloužíme. Žena se musela naučit, že v první řadě ona určuje, jak s ní ostatní budou zacházet. Jestliže druhým lidem včas nenastavíme mantinely, pak se nesmíme divit, když tyto mantinely, existující jen v naší hlavě, nebudou dodržovat.

100 nejkratších cest k Tobě - Petr Casanova 12

20. října 2017 v 9:40 | Mikalia
Skutečná láska není to, co říkáš, ale co děláš. Nepotřebuješ okolí nálepkovat tituly Partner, Kamarád, Vrba. Kdo je pro tebe důležitý, to vyjadřuješ svými činy- tím, komu věnuješ čas, pozornost, energii, zájem. S takovým člověkem ve skutečnosti buduješ vztah.

 
 

Reklama