Nejkrásnější milostné dopisy

Nejkrásnější milostné dopisy - foto

5. listopadu 2017 v 15:22 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 23

5. listopadu 2017 v 15:20 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 22

5. listopadu 2017 v 15:18 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 21

5. listopadu 2017 v 15:15 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 20

5. listopadu 2017 v 15:13 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 19

5. listopadu 2017 v 15:10 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 18

5. listopadu 2017 v 15:07 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 17

5. listopadu 2017 v 15:04 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 16

5. listopadu 2017 v 15:03 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 14

5. listopadu 2017 v 14:58 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 13

5. listopadu 2017 v 14:55 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 12

5. listopadu 2017 v 14:49 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 11

5. listopadu 2017 v 14:47 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 10

5. listopadu 2017 v 14:43 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 9

5. listopadu 2017 v 14:41 | Mikalia

Nejkrásnější milostné dopisy 8

5. listopadu 2017 v 14:37 | Mikalia
Napoleon Josefíně

Jaro 1797

Josefíně.
Už Vás nemiluji, naopak nenávidím Vás. Jste ničemnice, vskutku zvrhlá, vskutku hloupá, opravdová Popelka. Vůbec nikdy mi nepíšete, Vy svého chotě nemilujete, víte dobře, jak ho vaše dopisy blaží, a přece nedokážete naškrábat ani půltucet řádků, ačkoli je to hotovo v mžiku! Co vlastně celý den děláte, paní? Jaká činnost je tak důležitá, že Vám krade čas na psaní věrnému milovníku? Jaké jiné poutu je tak naléhavé a neodbytné mimo lásky,něžné a vášnivé lásky, kterou jste mu slíbila? Kdo asi je ten nový a úžasný milenec, že Vám zabírá každičkou chvilku, ovládá Vaše dny a bráníVám věnovat pozornost choti? Střezte se, Josefíno, jedné krásné noci se dveře rozletí ajá budu stát na prahu. Vpravdě jsem znepokojen, má lásko, že od Tebe nemám zpráv, okamžitě mi napiš čtyřstránkový dopis složený z těch rozkošných slov, která mé srdce naplní blažeností a něhou. Doufám, že tě co nejdřív sevřu v náruči a pak tě zahrnu milionem polibků palčivých jako rovníkové slunce.


Nejkrásnější milostné dopisy 7

5. listopadu 2017 v 14:29 | Mikalia
Lásky vášnivé

V našem vezdejším životě se jako na malířově paletě vyskytuje jedna barva, která životu a umění dodává význam. Je to barva lásky.

Marc Chagall, Newsweek, 8. dubna 1985


Nejkrásnější milostné dopisy 6

5. listopadu 2017 v 14:24 | Mikalia
Theodore Roosvelt ml. manželce Bunny
20. května 1943

Nejdražší Bunny,
že víš, co to je- dopis k výročí naší svatby. Myslím, že by mohl dorazit ke správnému datu. Vzpomínáš na ten horký červnový den před třiatřiceti lety? Kostel praskal ve švech - otec v té krásné vestě s modrými puntíky- kavalerista - pořadatel v žaketu - davy lidí venkuna ulici - Tvůj dlouhý bílý závoj a přiléhavý živůtek -hostina u tety Harriet - strýc Ed - a tvoje matka v jednom z těch jejich bláznivých klobouků, co trčely přímo vzhůru. A vzpomínáš, jaký tehdy býval svět-malý a útulný - docela jiný řád, války vedené pohledem románů o Dicku Davisovi a taková ta atmosféra, jako na samém počátku v celém životě. Ušli jsme od té doby pořádný kus hrbolaté cesty. Nic nebylo takové, jak jsme si představovali, s výjimkou našich dětí. Nikdy nás nenapadlo, že budeme cestovat po světě. Netušili jsme, že naše zaměstnání a zájmy budou mít takový rozsah. Netušili jsme, že třiatřicáté výročí naší svatby nás zastihne ve druhé světové válce amne znovu na frontě. Víš, miláčku, myslím, že jsme žili přesně podle nejdůležitější části svatebního obřadu - v nemoci i ve zdraví, v bohatství i v chudobě, dokud nás smrt nerozdělí.

Moc, moc Tě miluju.


Nejkrásnější milostné dopisy 5

5. listopadu 2017 v 14:14 | Mikalia
Johann Wolfgang von Goethe Charlotě von Stein
17. června 1784
Má duše rychle srostla s Tvou... Nelze mne oddělit od Tebe a..ani výška ani hloubka mě nezadrží. Přál bych si, aby existovalo nějaké zaříkadlo nebo slib, který by mne učinil Tvým, fakticky nebo legálně. Moje zkušební doba byla dost dlouhá, abychom se nad tím zamysleli.

Nejkrásnější milostné dopisy 4

5. listopadu 2017 v 14:09 | Mikalia
Johann Wolfgang von Goethe Charlotě von Stein
17. června 1784

Z mých dopisů poznáš, jak jsem osamělý. Nevečeřím u dvora, vídám jen málo lidí, na procházky chodím sám a na každém hezkém místečku toužím mít Tě vedle sebe. Nemohu se ubránit, abych Tě nemiloval víc, než je pro mne dobré, o kolik šťastnější budu, až Tě zase uvidím.
Neustále si uvědomuji, jak jsi mi blízko, Tvá přítomnost mne nikdy neopouští. Ty jsi mé měřítko pro každou ženu, pro kohokoli:Tvá láska pro všechno, co má být. Nikoli v tom smyslu, že mi zbytek světa připadá temný,naopak, Tvá láska jej prosvětluje, docela zřetelně vidím, jací lidé jsou, co plánují, po čem touží, co dělají a z čeho se těší. Nezávidím jim, co mají, a srovnávání mi činí tajnou radost, protože mám takový nehynoucí poklad.
Ty se v tvé domácnosti musíš občas cítit jako já v obchodních záležitostech, často si nepovšimneme některých předmětů, jednoduše proto, že jsme si nezvolili dívat se na ně, ale tyto věci okamžitě získají na zajímavosti, jakmile si uvědomíme, že je mezi nimi nějaký vztah. Neustále nám totiž vyhovuje spojování a řádný člověk rád urovnává a dává do pořádku a pokračuje tak v právi jeho mírumilovné vládě.
Sloní lebka putuje se mnou do Vymaru. Moje studium kamenů pokračuje velmi dobře. Fritz je šťastný a má se dobře. Aniž si toho povšiml, zapojuje se do světa, a aniž to tuší, seznamuje se s ním. Je to pro něj stále hra, včera jsem ho přiměl, aby si přečetl pár petic, a požádal ho o jejich stručný obsah, smál se jako blázen a odmítá věřit, že by lidé mohli být v takové tísni, jak ty petice naznačují.

Sbohem, Ty, kterou miluji tisícinásobně.

Nejkrásnější milostné dopisy 3

5. listopadu 2017 v 13:39 | Mikalia
Ovidius manželce
Léta 8- 17 n.l.

Já jen na bídném člunu jsem brázdil nesmírné moře: Bytelná byla loď, na které Iásón plul
Onomu pomáhal um, jímž Kupído potají vládne -kéž by byl nepoznal Amor ode mne umění to! Onen se navrátil domů, já zemřu tady v té zemi, krutý-li potrvá hněv boha, jenž uražen byl, proto je, předrahá choti, mé břemeno těžší, než bylo to, jež na sebe vzal Iásón, Aisonův syn. Věřím, žes také ty mým neštěstím zestárla, kterou ještě jsem zanechal mladou, když jsem já opouštěl Řím. Kéž, ach, bohové dají, bych takovou mohl tě spatřit, horoucí polibky tisknout na tvoji změněnou skráň, obejmout pažemi svými tvé pohublé tělo a říci: Starostmi o mne a bolem seschlo se tělo tvé tak, a pak pláče i sám, své útrapy plačící líčit, těšit se z hovoru, který nikdy jsem nedoufal již, Caesarům pak i s chotí, jež hodna je císaře, bohům skutečným, vděčnou rukou kadidlo povinné dát! Ať se již obměkčí císař, kéž Jitřenka jasná co nejdřív přivolá růžovým rtem pro mne ten, radostný den!

Nejkrásnější milostné dopisy 2

5. listopadu 2017 v 13:31 | Mikalia
Jindřich IV.

Kořeny lásky ve mně jsou mrtvy a už nikdy neobživnou.

Nejkrásnější milostné dopisy

5. listopadu 2017 v 13:16 | Mikalia
Láska ve staletích

Pochopit lásku lze jen zevnitř. Podobně jako jazyku rozumí jen ten, kdo jím hovoří, a světu ten, kdo v něm žije.

Robert C. Solomon

 
 

Reklama