Histrionská porucha osobnosti

Histrionská porucha 24

15. prosince 2017 v 13:55 | Mikalia
Přednosti takového života jsou nasnadě- vždyť hysterik nechce konflikty ani trápení. Fantazie je zástěna, která ho chrání před přílišnou tvrdostí života. Žije ve světě zdání. Nevýhody jsou však dramatické. Stále méně se vyzná v realitě, a tak ho realita dostihne. Skutečný svět bývá i tvrdý a konfrontace s ním je někdy velkým zklamáním.

Histrionská porucha 23

15. prosince 2017 v 13:51 | Mikalia
Díky fantazii se člověk dostane do jiného, snažšího světa, kde je méně konfliktů. Hysterici se vyznačují tím, že nemají rádi fakta. Co je mi dnes po mých včerejších řečech, když se teď cítím tak velkolepě. Význam má pro ně okamžik, přítomná chvíle a nejbližší následující příležitost. S pomocí fantazie se můžeme nechat dopravit do lepšího světa, do země, kde pečení holubi lítají do huby a kde se žije bez konfliktů a bez starostí. Především sen absolutní lásky lze uskutečnit jedině tam.

Histrionská porucha 22

15. prosince 2017 v 11:28 | Mikalia
Hysterik bezstarostně ignoruje fakta a přehlíží rozpory. Často neposlouchá, když na něj někdo mluví, zejména když je to něco nepříjemného.

Histrionská porucha 21

15. prosince 2017 v 11:23 | Mikalia
Nenuceně navazují kontakty s jinými lidmi. Kdo je přitom pozoruje, může nabýt dojmu, že hysterik někoho, s kým právě poprvé mluví, zná už celá léta. Důvěrnost, kterou hysterici vytvářejí, ve skutečnosti neexistuje.Histrionská porucha 20

15. prosince 2017 v 10:59 | Mikalia
Chci a musím udělat všechno, jen abych získal pozornostdruhých. Jejich nevšímavost znamená mou bezcennost.
Ale vytrvalá snaha o získání pocitu vlastní hodnoty je marná, neboť hysterici nedokážou uvěřit tomu, že jsou opravdu cenní a že na nich záleží. I když se jim tu a tam daří získat druhé svým chováním, jejich vnitřní nejistota trvá. Trvalá nespokojenost je žene ke stále novému perfekcionismu. Krása bez poskvrny, nad kterou každý užasne, před kterou musí každý oněmět, je jen třpytný obal zakrývající vnitřní prázdnotu.

Histrionská porucha 19

14. prosince 2017 v 16:51 | Mikalia
Tělesná krása je často jednou z předností, které budí zvláštní pozornost. Již jako děti zakoušejí tito lidé obdiv a učí se, že jsou čímsi vyjímečným. Nemusí dělat příliš pro to, aby je ostatní milovali. Zvykají si na rozmazlování a vytvářejí si postoj přehnané náročnosti.
K hysterické osobnosti náleží předně bezpodmínečná potřeba být středem pozornosti. Když někdo s hysterickou strukturou osobnosti vstoupí do čekárny lékaře, velice rychle zapůsobí na všechny, kdo tam čekají. Pozornost všech se zaměří na hysterickou osobnost, která ji přitahuje jako magnet. Ostatně je těžké jejímu scénáři uniknout - už proto, jak vstupuje na scénu, jak se pohybuje, jak někoho oslovuje a hlasitě vyjadřuje své mínění na to či ono, popřípadě jak vyhledává zrakový kontakt.

Histrionská porucha 18

14. prosince 2017 v 16:44 | Mikalia
Hysterik nevědomě nutí ostatní lidi k tomu, aby ho odmítali.


Histrionská porucha 17

14. prosince 2017 v 16:10 | Mikalia
Které jsou emocionálně labilní a mají sklon k povrchním emocím, silné emocionální rozkolísanosti a náladovému chování


Histrionská porucha 16

14. prosince 2017 v 16:01 | Mikalia
Které v sobě mají silný sklon k dětinskému vytváření vlastní závislosti na jiných osobách, které pak fixují na vlastní potřeby ( přitom se nevzdávají nároku na svou nezávislost. )

Histrionská porucha 15

14. prosince 2017 v 15:59 | Mikalia
Které silně reagují na vnější změny, a to buď mocnou úzkostí či vztekem, nebo případně i velkou radostí.


Histrionská porucha 14

14. prosince 2017 v 15:58 | Mikalia
Které lze snadno svést. ( jsou sugestibilní )


Histrionská porucha 13

14. prosince 2017 v 15:56 | Mikalia
Které se často chovají svůdně ( sexy ), aby je druzí obdivovali a měli rádi.

Hysterie - strach z odmítnutí 1

14. prosince 2017 v 15:52 | Mikalia
Dokud duši neslyšíme, musí se ohlašovat důrazněji a důrazněji, novými symptomy nebo zesilováním symptomů starých.

Hysterie - strach z odmítnutí

14. prosince 2017 v 15:24 | Mikalia
Lékaři popsali hysterii už před dvěma tisíci lety. Přizpůsobuje se vždy konkrétním kulturním podmínkám. V typických podvečerních seriálech v televizi jde často o předvádění hysterických charakterů. Jejich život spočívá v sexu, starosti o vizáž a senzace, extrémních citových výkyvech, intrikaření, závisti, žárlivosti, nerozhodnosti atd.

Léčba hysterie - pár rad

12. prosince 2017 v 17:43 | Mikalia
přijmout pocity bezmocnosti
mít se zdravě rád a příjmat sám sebe, abych nepotřeboval dodávat sebehodnotu (ustavičnou pozornost, nekonečný obdiv) od druhých
pochopit, že láska a city druhých se nedají vynutit, láska je dar
vzdát se absolutních nároků a očekávání
přijmout, co nemohu změnit
odříznout pupeční šňůru k otci / matce, odstranit podprahový pocit závislosti a nesvobody, jež vede k nedostatku samostatnosti
uvědomit si, že hysterické podhoubí zveličuje každý náznak odmítnutí (drobná odmítnutí jsou běžná v životě každého člověka, ale hysterik tato odmítnutí skrze svou senzitivitu prožívá jako katastrofální)
uvědomit si, že základním vzorcem hysterie je právě nevědomý motiv chovat se tak, abych ve druhých toto odmítnutí vyvolal, a tak si své základní trauma znovu potvrdil (!!!)
"znovu mě odmítli, opustili, já to tušil, já to předvídal" = hysterický leitmotiv - je nutno přemýšlet - "jak přispívám k tomu, že mě lidé odmítají?" (Hysterik v dlouhodobém horizontu inscenuje všechna dramata tak, aby opravdu odmítnut byl!)

Výběr partnerů

12. prosince 2017 v 17:39 | Mikalia
Často se klade otázka, proč tolik partnerů zůstává ve vztahu s hysterickou osobností, přestože jde obvykle o soužití setrvale konfliktní? Jedna z odpovědí zní: protože vše ostatní se pak jeví jako nuda. S hysterikem jde o jízdu na horské dráze. Mnoho hysterických žen má v sobě cosi (jakýsi faktor X, možná dokonce esenci ženskosti), který některé muže neodbytně přitahuje. Proč? Neboť právě toto nelogické, iracionální, silně emoční jádro je protikladem mužského vidění světa. A protiklady nás neodbytně přitahují. Vzniká nejsilnější chemie.

Sigmund Freud o hysterii

12. prosince 2017 v 17:38 | Mikalia
  • Hysterické osobnosti většinou v dětství či dospívání zažijí sexuální zneužití či obtěžování následně spojené s vytěsněnými pocity ponížení, bezmoci a odmítnutí. (Tyto zážitky se mohou opakovat. Často je třeba několik takto propojených zážitků, které hysterickou poruchu teprve "aktivují".)
  • Tyto vytěsněné pocity jsou skrytou příčinou hysterických symptomů (projevů popsaných výše).
  • Skutečná léčba vždy spočívá ve znovuprožití těchto traumatických zážitků, jejich opětovném zvědomění a verbalizaci. Pokud se vytěsněné obsahy (pomocí psychoterapie) podaří integrovat zpět do vědomí, hysterické symptomy samy od sebe vymizí.

Histrionská porucha 12

12. prosince 2017 v 17:36 | Mikalia
Hysterická osobnost (stejně jako narcistní) má extrémně vyvinuté vcítění, ale jen v určité zúžené rovině. Reaguje především na pocity odmítnutí a zavržení - anebo lásky, obdivu a erotické touhy, které se vztahují k její osobě. Pokud jde o potřeby a city partnera, jakoby je dokáže splachovacím způsobem zcela ignorovat; nezatěžuje se tím. Resp. o nich někdy ví, ale tváří, se že neví, pokud by to mělo vést k něčemu, co se jí v dané situaci nehodí. Empatie se také vztahuje na vycítění Achillovy paty protivníka, přes který pak partnera zkouší ovládat a manipulovat.

Histrionská porucha 11

12. prosince 2017 v 17:33 | Mikalia
Hysterické osobnosti mívají dobrý "radar" na vyciťování "libidózního proudění" nebo jinými slovy na projevy sexuálního zájmu ze strany opačného pohlaví, které "visí ve vzduchu". S tímto vyciťováním umějí dobře pracovat, a sami pro sebe si ho vlastně vyhodnocují jako "připadám si žádoucí a atraktivní", "mám svou hodnotu a důležitost", takže se snaží do tohoto tavícího kotlíku přilévat další olej (sexuálně provokovat). Jelikož tyto energie "třískají vzduchem" jaksi vícesměrně, není pro hysterickou osobnost nic blaženějšího, než zapojit do této hry vícero osob opačného pohlaví naráz a "nevinně" se na jejich úkor bavit (a být tak opět ve středu pozornosti). Nepřekvapí tedy, že časté jsou vícečetné paralelní vztahy na různých neoficiálních nebo ne zcela vyřčených úrovních (nemusí se o tom mluvit, ale "probíhá to tam"). Hlavní je zapojit do hry vícero zúčastněných, přičemž hra samotná je zábavnější, než její dotažení do konce (sexuální styk) - tam může nastat smyk a otočka (například s poukazem na morální hodnoty - nezapomeňte, že jste právě narazil na dokonalou, andělskou bytost, vy nechutný barbare!).

Histrionská porucha 10

12. prosince 2017 v 17:31 | Mikalia
Z počátku vztahu není možné hysterickou osobnost rozpoznat, protože dokáží zahrát libovolnou požadovanou roli. "Dokáží být právě tak vášnivými milenkami jako uzavřenými nebo chladnými dámami horujícími pro samotu a vážnost. Dokonce dokážou předvést roli perfektní hospodyně, sportovkyně či intelektuálky. Leč velmi záhy vystrčí své hysterické parůžky." Inkubační doba hysterie (kdy už se herecké masky vyčerpají a stávají se průhledné) je podle Plzáka 6 měsíců. V prvotní fázi je totiž iluze ještě dokonalá, později se čím dál více obnažují neslučitelné, sebe navzájem vyvracející elementy, které nejprve vyvolávají neurčitý pocit, že "cosi je nějak divně" (to jsou ty vylézající "parůžky") . Na druhou stranu jsou histriónské ženy i muži natolik obratnými v dramatu zvaném láska, že právě s nimi můžete prožít několik měsíců nejnádhernější romantické vášně. Struktura jejich osobnosti a jejich osobité kouzlo se postará o scénář, který v žádném případě nebude nudný!

Histrionská porucha 9

12. prosince 2017 v 17:27 | Mikalia
Hysterické ženy mívají v záloze muže, kterým svého partnera dráždí. Jakmile zaznamenají ochlazení, ihned s touto zálohou vyrukují. Podle vzorce - podle sebe, soudím tebe - dobře si vědomy své zranitelné žárlivosti, se snaží v partnerovi vzbudit žárlivost obdobnou, a vyvolat tak větší zájem o svou osobu, podpořit svůj neuspokojený a neuspokojitelný pocit důležitosti.

Histrionská porucha 8

12. prosince 2017 v 17:26 | Mikalia
Vnitřní nepokoj ovšem hysterické osobnosti nedovolí přijmout patřičné uspokojení (naplnění a vděčnost). "Nemysli si, že si mě tím vším koupíš!" Obdiv a pocty jsou považovány za předstírané nebo nedostatečné. "Tu kytku's mi koupil stejně jen proto, že máš pocit, že jsi musel."

Histrionská porucha 7

12. prosince 2017 v 17:24 | Mikalia
Hysterická osobnost se nikdy nemýlí, nikdy nepřipustí omyl, ani nepřizná nečestnost či zanedbání. Vždy má pravdu. Nesnese jakoukoliv kritiku (reaguje vztekem, uražením se, odchodem z místnosti či bytu).

Histrionská porucha 6

12. prosince 2017 v 17:22 | Mikalia
Skoro vždy je u hysterické osobnosti přítomen nepřátelský vztah k matce. Matka bývá obvykle také hystericky založená a mezi matkou a dcerou se vedou krvavé a zraňující bitvy a hádky, v nichž se matka i dcera zraňují na nejcitlivějších místech. (V jiných případech je vztah k matce naopak idylicky nadsazován - je přeslazený.) "Zatímco směrem k otci jsou u děvčat tyto vztahy nezřetelné, manifestují se mimořádně nápadně vůči matce. Hysterické dívky zaujímají přibližně v 90 % ke svým matkám vztah trvale nepřátelský, tyranisující a protestní v 10% se rozvíjí nechutně přeněžnělý, teatrálně okázalý vztah, jímž většinou dcera vytváří s matkou protestní koalici proti otci."

Histrionská porucha 5

12. prosince 2017 v 17:19 | Mikalia
. Cítí-li hysterická osobnost potřebu si ulevit od vnitřního napětí, naštve svého miláčka a tím se odreaguje. Nesnáší, když je partner ve stavu klidu a bezstarostnosti, v takovém případě jej začne popuzovat, dráždit, aby došlo k "vyrovnání" vlastní lability s vyprovokovanou labilitou partnera. Tímto způsobem dosahuje hysterik "vztahové rovnováhy". "Hochu, šlápnu ti do úsměvu, až zaslzíš."

Histrionská porucha 4

12. prosince 2017 v 17:17 | Mikalia
Hysterická osobnost nesnese, pokud není středem pozornosti, proto se snaží tuto pozornost nějak získat (strhnout na sebe pozornost). Nesnese, není-li obdivována. Pokud není dostatečně obdivována, urazí se. Není-li jí věnována pozornost, "vypadává z role", neudrží se, odchází (např. objeví-li se sokyně).

Typické projevy hysterie ve zkratce

12. prosince 2017 v 17:14 | Mikalia
labilní emotivita
sebedramatizace, patos, teatrálnost
přehnaná koketnost, neustálé flirtování (jejichž účelem není ani tak někoho svést, jako spíš upoutat pozornost ke své osobně a dodat si tak pocitu výjimečnosti)
snaha být středem pozornost, pokud jí není, cítí se špatně; stejně nedobře nesnáší klid, potřebuje vzrušení
sugestibilita, zvýšená ovlivnitelnost ostatními lidmi
egocentrismus
infantilita
neustálá touha po ocenění
přehánění, vymýšlení, lhaní
snadno urazitelná samolibost a trucovitost
trvale manipulativní chování a citové vydírání
někdy se přidává hypochondrie: chronické onemocnění
proměnlivé a nestálé city, snadno se zamilují
na partnera používá hysterická osobnost manipulativních her (v písmu nejrůznější udičky + levoběžnost)
jejich vztahy jsou vždy komplikované a dramatické
jejich chápání vztahů je fantastické, jejich líčení je nadsazené skutečnosti (a nebo rychle spadá do druhého extrému)
touží po naprosté svobodě, ale jen pro sebe, druhému ji nedopřeje
hysterická osobnost se nechce podřídit, chce sama určovat pravidla
jiným metrem měří sobě - a jiným metrem druhým
vždy a všude musí mít pravdu
hysterická osobnost si lásku (manipulativně) vynucuje; snaží se v partnerovi vzbudit pocit viny
snadno se urazí, ale těší ji následné sladké usmiřování
má schopnosti vcítit se - ale jen do sebe
je ohleduplná - ale jen k sobě
svého partnera chladně a nekompromisně deptá; Plzák doporučuje z takového vztahu (s hysterickou osobností), co nejrychleji odejít: hysterik se totiž nikdy nezmění, jakákoli snaha změnit ho je marná, nehledejme za jeho činy nějakou logiku, svého partnera ovíjí čím dál víc do své smyčky, až ho nakonec zničí, zadusí, vysaje
hysterická osobnost žije ve své vyfabulované realitě, které je lehko uvěřit na základě její herecké přesvědčivosti (sama své pohádce o své skvělosti v určité úrovni věří a potřebuje věřit)
hysterické osobnosti mívají skvělý dar řeči, výřečnost, patos - a mnohdy i charisma, které vysvětluje lehkost, s jakou do svých tenat vtahují své oběti
jejich vlídná, sladká slova však obsahují agresivní podtón (podle toho, jak se jim daří prosadit své záměry - střídání láskyplně nasládlých a mrazivě chladných slovních projevů)
jejich chování je zaměřené na dosažení okamžitého uspokojení, které nejsou schopni odložit (pocit, který je ovládne, musí vyjádřit teď hned - i když zítra uzná, že to byl naprostý nesmysl; když něco chtějí, chtějí to hned! - ne až zítra nebo pozítří - podobně jako malé děti)
hysterická osobnost umí učinit mimořádně dobrý dojem; jinak se však chová na veřejnosti - a v soukromí; umí šarmem získat lidi (které potřebuje) na svou stranu
hysterii, která se snaží ukazovat se v tom nejušlechtilejším a nejdobrotivějším světle (charita, altruismus, "dělám to přece jen a jen pro lidi") - nazýváme hysterii filantropickou
hysterie se netýká jen žen, u mužů se však vyskytuje daleko méně; projevy hysterie jsou u mužů i žen stejné (příkladem mužského hysterika je podle Junga Adolf Hitler - podrobně o tom na konci článku)
hysterie je porucha, která se dá s odbornou pomocí léčit; hysterik si však svou nemoc těžko připustí; důležitá je rovněž terapeutická pomoc a psychická podpora partnerovi hysterické osobnosti
hysterická struktura osobnosti nesouvisí příliš s inteligenční kvocientem (IQ); pronikavý intelekt je v rukou takto laděných osobností spíše nebezpečnou zbraní (sofistikovanější způsoby verbálního útoku, manipulace, přetvářky a lhaní); jde tedy spíše o narušené emoční jádro kdesi v hloubce osobnosti, nikoli o poruchu úsudku a inteligence

Histrionská porucha 3

12. prosince 2017 v 17:02 | Mikalia
Léčba histrionské poruchy může mít částečný úspěch, protože minimálně zpočátku histrion s terapeutem spolupracuje, když si snaží získat jeho souhlas. Histrionský člověk se musí pomalinku vést k poznání základů svého jednání a prožívání a postupně zaplňovat ta prázdná místa, orientovat jeho pozornost od vlastní osoby navenek.

Histrionská porucha 2

12. prosince 2017 v 16:59 | Mikalia
Histrionská osobnost mívá biologický podklad ve formě zvýšené citlivosti k podnětům. Ze sociálních vlivů v dětství by mezi příčiny mohlo patřit, že si takové dítě naučí zajišťovat pochvaly a souhlas od druhých lidí, nikoli od sebe. Na pozitivních reakcích okolí se stane závislým a jejich vyžadování pak přetrvává i dále.

Histrionská porucha 1

12. prosince 2017 v 16:57 | Mikalia
Emoční život histrionského člověka je nestabilní; histrion je někdy označován za "psychoinfantilního" (s dětinskou emotivitou). Jeho emoce jsou vrtkavé a velmi mělké. Své chování podřizuje histrion hlavnímu cíli - získat a udržet pozornost ostatních. Typické je trvalé napětí, kterého se člověk snaží zbavit a často to dělá tak, že vyvolá konflikt. Má tendenci manipulovat s druhými, intrikovat a obviňovat je z nedostatečné lásky a péče. Součástí projevů bývá i bájná lhavost a pomstychtivost. Histrion se do své role i případných lží umí dokonale vžít, takže o nich přesvědčí i neznalé okolí.

Histrionská porucha

12. prosince 2017 v 16:55 | Mikalia
Pro projevy histrionské poruchy osobnosti se dříve používal pojem "hysterie". Typická je snaha za každou cenu k sobě poutat pozornost ostatních lidí, získat jejich souhlas a obdiv. Histrion proto dramatizuje, přehání, nápadně se obléká, svádí atp. a když to nejde takto "po dobrém", předvede i demonstrační sebevražedný pokus nebo "hysterický záchvat". Na tělesné úrovni se může tento silný afekt projevit jako tzv. hysterický oblouk - člověk je na zemi, ale podložky se dotýká jen hlavou a patami, tělo je prohnuté směrem nahoru. Hysterický oblouk je ale relativně vzácný příznak silně vyvinuté histrionské poruchy.

Histrionská porucha osobnosti F60.4 1

12. prosince 2017 v 16:29 | Mikalia
Být s histrionským člověkem v partnerství nebo pracovním kolektivu není jednoduché, protože histrion svým intrikováním, lhaním a pomluvami rozloží vztahy zevnitř. Partnerské vztahy ukončuje histrionský člověk v momentě, kdy pocítí strach z opuštění - aby se to nestalo, raději vztah ukončí sám

Histrionská porucha osobnosti F60.4

12. prosince 2017 v 16:23 | Mikalia
Dřívější názvy: osobnost hysterická, osobnost psychoinfantilní (pozn.: histrion = herec, kejklíř, komediant)

charakteristické znaky:
sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí, nedostatečná racionální kontrola
vyhledávání vzrušení, při kterém je postižený středem pozornosti, egocentričnost, nápadný vzhled a chování
sugestibilita, citová zranitelnost, mělká labilní emotivita
častá manipulace s druhými pro dosažení vlastních cílů, nedostatek ohledu na druhé, intrika
aktivita, společenskost, trvalé vyžadování ocenění
koketérie, soustředění na fyzickou přitažlivost
stálá nespokojenost s tím, jak věci vypadají, neustálé problémy v mezilidských vztazích
vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí si mě nebudou vážit pro mě samotného. Když nebudu zábavný, nebudu pro druhé přitažlivý. Když se budu chovat dramaticky, získám pozornost druhých a jejich přijetí. Jsem velkolepý. Lidé jsou tady proto, aby mi sloužili nebo aby mě obdivovali."

 
 

Reklama