Prosinec 2017

Jak tedy reagovat na kritiku?

18. prosince 2017 v 9:21 | Mikalia |  Zdravé knihy
Pozorně partnera vyslechneme, pak ho informujeme:

1) O pocitech: Cítím se... Mrzí mě, že mi to říkáš přes svoji matkou ..
2) O pohnutkách : Nemíním s tím nic dělat....nabízím toto řešení ( kompromis ) Nejraději bych udělal... Rád bych udělal... Rád bych se tomu věnoval příští týden ...
3) O konečném rozhodnutí: Nabízím toto řešení
4) Rozlišujeme mezi zpětnou vazbou a hodnocením
5) Udržujeme si vlastní klid, bez potřeby reagovat na všechno


KPZ - krabička poslední záchrany

18. prosince 2017 v 8:57 | Mikalia |  Zdravé knihy
Napiju se vody, minerálky
Vědomě zklidním dech
Sním si jablko
Zklidním dech pomocí zakřečování při nádechu a uvolňování při výdechu
Zacvičím si asanu - pozice jezdce ( asi 20x 30x )
Udělám 60 - 100 dřepů
Dýchám s počítáním ( nádech 8 dob, zadržení dechu 6, výdech 8, zadržení 5 )
Rychlochůzí dojdu na nákup ( 2 -3 km tam a zpět )
Udělám si progresivní relaxaci ( 20- 30 min )
Udělám si tahové rehabilitační cvičení ( 1/2 hod )
Udělám si 1- 2 hodinovou procházku
Udělám výstup do kopce či si zaběhám do schodů ( 3- 5x )
Udělám si progresivní relaxaci s hudbou, bez napínání svalů
Zacvičím si se švihadlem ( 20 min )
Úklid: vyluxuji byt,utřu prach, vytřu podlahu, umyju okna, uklidím skřínky
Zaběhám si v parku ( 1- 5 km )
Dám si sprchu ( střídání teplé a studené sprchy )
Podívám se na film v televizi
Zaplavu si v bazénu ( 1/2 - 1hod )
Zajezdím si na kole či rotopedu
Udělám si autogenní trénink s hudbou ( 20- 30 min )
Četba rozečtené knihy ( detektivka, humorná knížka )
Zatelefonuji kamarádům či rodině
Poslechnu si příjemnou hudbu
Půjdu bruslit
Půjdu do kina či na výstavu
Navštívím mši
Navštívím hospůdku s přáteli
Zaběžkuju si
Výlet do přírody ( s fotoaparátem, se psem, kamarády )
Půjdu na přátelskou seanci se stolními hrami a příjemným pokecem
Půjdu si zatancovat
Půjdu na aerobik či cvičit do sokola
Půjdu na návštěvu k přátelům
Půjdu do posilovny
Půjdu na koncert
Sex s partnerem


Myšlenka Davidovi

15. prosince 2017 v 17:39 | Mikalia |  Myšlenky 1
Přesně tak. Proč by jsi měl jít s tím davem, který se bojí selhání něco dokázat a drží se přirozených standartů.
Lidé se bojí věcí co jsou jiné.
A jsou slabí s nimi pracovat, protože je to těžší.
Je to vlastně slabost odmítnout něco co je jiné.
Protože lidi jsou líní dělat něco navíc.
Ale ať pak nečekají zázraky.
Když zaléváš pampelišku,vyroste ti pampeliška,ale taková orchidej...ta potřebuje speciální zálivku....Kritika 2

15. prosince 2017 v 15:49 | Mikalia |  Zdravé knihy
Reakce na oprávněnou a vhodně podanou kritiku:

Klidně a pozorně kritiku vyslechneme
Informujeme druhého o pocitech, pohnutkách, konečném rozhodnutí - rozlišíme mezi zpětnou vazbou a hodnocením
Udržujeme si vlastní klid bez potřeby reagovat na všechno
Při odpovědi můžeme použít zpětné vazby, negativního dotazování, asertivního souhlasu, negativní aserce, empatie
Nenecháme se vyprovokovat k hádce, snažíme se partnera vést k objasnění jeho stanoviska tak, aby nám sdělil co vlastně chceKritika 1

15. prosince 2017 v 15:41 | Mikalia |  Zdravé knihy
Znamená to ujasnit si následující :

1) Je to vůbec kritika? Nejde o pouhé věcné konstatování faktu?
2) Jaký motiv a úmysl má člověk, který kritizuje?
3) Uvážit, zda opravdu chápeme, co nám druhý sděluje
4) Zvážit, zda jsme podobnou kritiku neslyšeli častěji. Opakovaná kritika, zvláště od různých osob, může zachycovat něco, co je pro nás hodně důležité.
5) Chceme tuto kritiku vůbec přijmout?Kritika

15. prosince 2017 v 15:33 | Mikalia |  Zdravé knihy
Přijímání kritiky

Někteří lidé se cítí dotčeně a uraženě, když jsou kritizováni. Jiní se cítí nešťastně, omlouvají se, vysvětlují anepřiměřeně se stydí. Protože při kritice se často cítíme být zranění ve své důstojnosti, nutí nás to, abychom se postavili na svoji obranu. Často tak činíme předčasně a ani se nedovíme, co druhému na nás vadí.

Pro optimální přijetí kritiky se potřebujeme naučit rozlišovat mezi třemi hlavními typy kritiky:
1) Opravněná a vhodně podaná
2) Oprávněná, ale nevhodně podaná
3) Záměrně nepravdivá, jejímž cílem je ponížení


Asertivita 6

15. prosince 2017 v 14:56 | Mikalia |  Zdravé knihy
Asertivní chování

Sděluje přímo co cítí a o co mu jde
Šetří přitom city druhého a sám sebe neponižuje
Přiznává chyby bez sebeponižování
Umí naslouchat, přistoupit na kompromis, nepovyšuje se
Jde mu více o spolupráci než o vítězství
Asertivní postoj: Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu


Asertivita 5

15. prosince 2017 v 14:51 | Mikalia |  Zdravé knihy
Manipulativní chování

Nečistá snaha dosáhnout oklikou svého zájmu na úkor druhého
Vyvolání pocitu viny
Využívání slabosti druhého
Manipulativní postoj: Mohl bys mít hodnotu, kdybys...Asertivita 4

15. prosince 2017 v 14:49 | Mikalia |  Zdravé knihy
Agresivní chování

Prosazování sebe na úkor druhých
Zastrašování, zraňování, kázání, moralizování
Upřímnost zaměňuje s útočností
Agresivní postoj: Já mám svoji hodnotu - to ty jsi bez ceny.
Asertivita 3

15. prosince 2017 v 14:47 | Mikalia |  Zdravé knihy
Pasivní chování

Bezbrannost vůči požadavkům druhých
Chybění sebejistoty v projevu
Neschopnost vyjádřit svoje potřeby
Ustupování druhým, závislost, podbízení se, nadměrné omlouvání
Pasivní postoj: Ty jsi hodný člověk a já nestojím za nic.
Asertivita 2

15. prosince 2017 v 14:45 | Mikalia |  Zdravé knihy
Ucelený komunikační styl související s pohledem na sebe a druhé
Umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhého
Jedním z důležitých cílů asertivity je snaha dosáhnout pro obě strany uspokojivého řešení

Asertivita je jednou z komunikačních dovedností, se kterou bychom se měli naučit pracovat.
Naučí nás komunikovat a řešit situace s rozmyslem a v klidu.

Mnoho lidí neumí sdělit, co má na srdci, jsou však mistry v manipulaci.
Pasivní, manipulativní, nebo dokonce agresivní chování je však protipolem asertivity.
Jedním z úkolů asertivity je takové chování zastavit a naučit nás jednat s lidmi i jiným než tímto způsobem.KBT - Atribuční styl

15. prosince 2017 v 14:23 | Mikalia |  Zdravé knihy
Atribuční styl - metody
Záznam myšlenek - získávám odstup, uvědomuji si více, zviditelnit starost
Přisuzování významu věcem, co dělám blbě při poměřování úspěchu s neúspěchem ( mohlo to být lepší, to umí každý, pomohl mi někdo )
Když se mi něco povede, očekáváme něco negativního

Úspěch je externí - to bylo díky tomu, že mi kamarádka pomohla
To bylo díky tomu, že tam bylo málo lidí.

Úspěch je specifický v roli - guláš se mi povedl, ale nic jiného neumím

Úspěch je nestabilní v čase

Úspěch x neúspěch - zveličování, interní ( jen můj ), všeobecný ( všechno dělám blbě ), stabilní v čase

Já jsem udělala chybu, ale přišpělo k tomu to a to...
Já jsem napsala úkol a přispěla mi k tomu dobrá zpráva od kamarádky.
Konkrétní příklady, musíme hledat souvislosti proč nám to pomohlo, co k tomu dopomohlo.


Dave 119

15. prosince 2017 v 14:01 | Mikalia |  Slova přátel
Návod na Tebe se mi stahuje každý den jak aktualizace do počítače.


Histrionská porucha 24

15. prosince 2017 v 13:55 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Přednosti takového života jsou nasnadě- vždyť hysterik nechce konflikty ani trápení. Fantazie je zástěna, která ho chrání před přílišnou tvrdostí života. Žije ve světě zdání. Nevýhody jsou však dramatické. Stále méně se vyzná v realitě, a tak ho realita dostihne. Skutečný svět bývá i tvrdý a konfrontace s ním je někdy velkým zklamáním.


Histrionská porucha 23

15. prosince 2017 v 13:51 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Díky fantazii se člověk dostane do jiného, snažšího světa, kde je méně konfliktů. Hysterici se vyznačují tím, že nemají rádi fakta. Co je mi dnes po mých včerejších řečech, když se teď cítím tak velkolepě. Význam má pro ně okamžik, přítomná chvíle a nejbližší následující příležitost. S pomocí fantazie se můžeme nechat dopravit do lepšího světa, do země, kde pečení holubi lítají do huby a kde se žije bez konfliktů a bez starostí. Především sen absolutní lásky lze uskutečnit jedině tam.


Histrionská porucha 22

15. prosince 2017 v 11:28 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Hysterik bezstarostně ignoruje fakta a přehlíží rozpory. Často neposlouchá, když na něj někdo mluví, zejména když je to něco nepříjemného.


Histrionská porucha 21

15. prosince 2017 v 11:23 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Nenuceně navazují kontakty s jinými lidmi. Kdo je přitom pozoruje, může nabýt dojmu, že hysterik někoho, s kým právě poprvé mluví, zná už celá léta. Důvěrnost, kterou hysterici vytvářejí, ve skutečnosti neexistuje.
Histrionská porucha 20

15. prosince 2017 v 10:59 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Chci a musím udělat všechno, jen abych získal pozornostdruhých. Jejich nevšímavost znamená mou bezcennost.
Ale vytrvalá snaha o získání pocitu vlastní hodnoty je marná, neboť hysterici nedokážou uvěřit tomu, že jsou opravdu cenní a že na nich záleží. I když se jim tu a tam daří získat druhé svým chováním, jejich vnitřní nejistota trvá. Trvalá nespokojenost je žene ke stále novému perfekcionismu. Krása bez poskvrny, nad kterou každý užasne, před kterou musí každý oněmět, je jen třpytný obal zakrývající vnitřní prázdnotu.


Čtvrtek 1

15. prosince 2017 v 10:37 | Mikalia |  Myšlenky 1
Popovídání se starou babičkou na zastávce
Nový svetr
Koupena odborná kniha
4h telefonát s Davidem
Dave 118

15. prosince 2017 v 10:34 | Mikalia |  Slova přátel
Stejně tě jednoho dne umazlím k smrti ať si myslíš co chceš. Ty si byla a seš a vždycky budeš plyšová myška :-*


Dave 117

15. prosince 2017 v 10:33 | Mikalia |  Slova přátel
Nevím jak to ale já myslel pořád na tvoje krásné nohy
Něžně přes ně přejížděl prstíky a hladil až by ti z té energie stály vlasy na hlavě. A pak bych je upusinkoval


Histrionská porucha 19

14. prosince 2017 v 16:51 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Tělesná krása je často jednou z předností, které budí zvláštní pozornost. Již jako děti zakoušejí tito lidé obdiv a učí se, že jsou čímsi vyjímečným. Nemusí dělat příliš pro to, aby je ostatní milovali. Zvykají si na rozmazlování a vytvářejí si postoj přehnané náročnosti.
K hysterické osobnosti náleží předně bezpodmínečná potřeba být středem pozornosti. Když někdo s hysterickou strukturou osobnosti vstoupí do čekárny lékaře, velice rychle zapůsobí na všechny, kdo tam čekají. Pozornost všech se zaměří na hysterickou osobnost, která ji přitahuje jako magnet. Ostatně je těžké jejímu scénáři uniknout - už proto, jak vstupuje na scénu, jak se pohybuje, jak někoho oslovuje a hlasitě vyjadřuje své mínění na to či ono, popřípadě jak vyhledává zrakový kontakt.


Histrionská porucha 18

14. prosince 2017 v 16:44 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Hysterik nevědomě nutí ostatní lidi k tomu, aby ho odmítali.Histrionská porucha 17

14. prosince 2017 v 16:10 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Které jsou emocionálně labilní a mají sklon k povrchním emocím, silné emocionální rozkolísanosti a náladovému chováníHistrionská porucha 16

14. prosince 2017 v 16:01 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Které v sobě mají silný sklon k dětinskému vytváření vlastní závislosti na jiných osobách, které pak fixují na vlastní potřeby ( přitom se nevzdávají nároku na svou nezávislost. )


Histrionská porucha 15

14. prosince 2017 v 15:59 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Které silně reagují na vnější změny, a to buď mocnou úzkostí či vztekem, nebo případně i velkou radostí.Histrionská porucha 14

14. prosince 2017 v 15:58 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Které lze snadno svést. ( jsou sugestibilní )Histrionská porucha 13

14. prosince 2017 v 15:56 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Které se často chovají svůdně ( sexy ), aby je druzí obdivovali a měli rádi.


Hysterie - strach z odmítnutí 1

14. prosince 2017 v 15:52 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Dokud duši neslyšíme, musí se ohlašovat důrazněji a důrazněji, novými symptomy nebo zesilováním symptomů starých.


Pátek 1

14. prosince 2017 v 15:45 | Mikalia |  Myšlenky 1
Hledání věcí na expozici
Sestra - celý večer spolu
Telefonát Honza 45 minut
Výborná horká čokoláda
Sestra - hezky jsme si popovídali
Sobota 1

14. prosince 2017 v 15:44 | Mikalia |  Myšlenky 1
Procházka při sněžení
Setkání s Domčou
Čtení knihy o Praze
Návštěva knihkupectví
Čokoláda


Neděle 1

14. prosince 2017 v 15:43 | Mikalia |  Myšlenky 1
Telefonát Péťa
Procházka vánoční Prahou
Rozhovor skupina
Čtení knihy o Praze
1. den bez sladkostí
Sněžení - chumelení
Dárek pro Toma


Asertivita 1

14. prosince 2017 v 15:41 | Mikalia |  Zdravé knihy
Kritika - vyslechnout toho druhého co mi chce říct
Kritika, věcné konstatování
Účel proč mi to říká
Když něčemu nerozumím, zeptám se
Uvědomit si jestli jsem kritiku neslyšela častěji
Při ponižování můžeme odejít beze slov
Stručně a jasně, konkrétně informaci
Vyhnout se tendenci omlouvat se6.12

14. prosince 2017 v 15:38 | Mikalia |  Myšlenky 1
Zpětné vazby k životopisu
Procházka večerním Staromákem
Mikuláš
Životopis
5.12

14. prosince 2017 v 15:37 | Mikalia |  Myšlenky 1
Ranní procházka po Letné - hezky nasněžilo
Procházka po stacíku
Pantomima - předávání dárků
Řízený záchvat
Vydržet na stacionáři
Jíst sama


29.11

14. prosince 2017 v 15:34 | Mikalia |  Myšlenky 1
Ježíšek od kamaráda Peťuli
Procházka s kamarádkou
Rande 12h
Společná večeře
Celý den strávený s lidmi ze stacionáře
Nehty
Neznámé místo - Marina Bar
Usmiřovací schůzka s Tinkou
Vyslechnut příběh o rakoviněAsertivita - kritika

14. prosince 2017 v 15:32 | Mikalia |  Zdravé knihy
Každý má právo říct, co si myslí.
Je to jejich názor, já mám jiný a jsem v klidu.
Vyslechni si to, oni mají právo to říct, rozeber si to a udělej si na to názor.


Středa

14. prosince 2017 v 15:29 | Mikalia |  Myšlenky 1
Koupel v nové sprše
Popovídání s Jančou
Neviditelná výstava
Vánoční trhy s Káťou, Zbyndou, Tomem
Setkání s Péťou
Povídání v tramvaji
Telefonát Ládík - domluva
Sen - zasněžené horyÚterý 1

14. prosince 2017 v 15:28 | Mikalia |  Myšlenky 1
Včerejší jízda autobusem se smrtkou
Výsledky - kontakt terapeut
Hotová koupelna
Čtení knihy - příběhy Prahy


Hysterie - strach z odmítnutí

14. prosince 2017 v 15:24 | Mikalia |  Histrionská porucha osobnosti
Lékaři popsali hysterii už před dvěma tisíci lety. Přizpůsobuje se vždy konkrétním kulturním podmínkám. V typických podvečerních seriálech v televizi jde často o předvádění hysterických charakterů. Jejich život spočívá v sexu, starosti o vizáž a senzace, extrémních citových výkyvech, intrikaření, závisti, žárlivosti, nerozhodnosti atd.


Úterý

12. prosince 2017 v 20:15 | Mikalia |  Myšlenky 1
Zasmání se v autobuse s Tomem a Ondrou
Výsledky psychologický rozbor
Podklady pro skupinu
Čtení Pražské příběhy
Koupená kobliha pro Toma
Nepoučuj, jdi příkladem

12. prosince 2017 v 20:13 | Mikalia |  Zdravé knihy
Neustále se mi životními zkušenostmi potvrzuje, že nemá smysl někoho poučovat. Je to naprosto zbytečně promrhaný čas. Když budete někomu říkat, co by měl dělat, stejně vás neposlechne, dokud ho okolnosti nedonutí opravdu začít. Dokud to on sám nepochopí a nebude chtít ! Můžete se sebevíc snažit nutit lidi do všechmožných aktivit, ale když oni nechtějí, nepohnete s nimi. Je to jako házet hrách na zeď. Mnohem účinnější je jít vlastním příkladem. Protože příklady inspirují a příběhy motivují.


Postřehy stacionář

12. prosince 2017 v 19:30 | Mikalia |  Zdravé knihy
Neumím říkat asertivní ne
Naučit se naslouchat lidem
Učit se říkat i negativní věci
Vystavovala jsem se celý víkend lidem
Nesoucítit tolik s ostatními lidmi
Hned řešit když je mi něco nepříjemné
Nedokážu něco udělat, když mi někdo řekne ať to udělám - problém s autoritami
Změna plánu mi dělala problémy
Přehodnotit důležité x ne tolik důležité
Nepůjdu tam s tím, že budu očekávat, že budou na mě zlí
Udržovat stále pozitivní náhled
Plán pomáhá udržet v aktivitě
Naučit se odmítnout bez vysvětlování
Trénink soustředění
Přiznat chybu a požádat o pomoc ji vyřešit
Nepotřebujeme lidem říkat proč jsme selhali !!!
Tendence všechno vysvětlovat !!!!Dávat pozor !!!


Sobota

12. prosince 2017 v 19:23 | Mikalia |  Myšlenky 1
Budíček 7:00
Honza fotovýlet Dobřichovice
Společný oběd
Náplavka
Focení Labutí
Koncert


Pátek

12. prosince 2017 v 19:20 | Mikalia |  Myšlenky 1
Rozhovor Tomáš, Káťa
Náměstí Míru - váleční veteráni - povídala jsem si s Petrem
Koupen vlčí mák
Kavárna Costa Coffee
Koupeny kozačky
Vinárna Romča


Asertivita

12. prosince 2017 v 19:17 | Mikalia |  Zdravé knihy
Abychom svým chováním nepoškodili sebe a ostatní
Na asertivní chování mám právo
Mohu říct je mi to jedno
Přenesu zodpovědnost sama za sebe
Mohu říct nevím
Pomohou asertivní práva nastavit hranice - naše kapacita
Lidi si myslí, že musí vše vysvětlovat - CHYBA !!!! podceňujeme inteligenci druhých
Člověk má právo změnit názor
Zodpovědnost jak to říkám druhým lidem
My jsme zodpovědní za to jestli si zkazíme život
Zpětná vazba - mohu na sobě víc pracovat
Nebát se něco říct
Zpětná pozitivní vazba - posílení, stručně to nejdůležitější
Negativní zpětná vazba- mrzí mě, že jsi zapomněl na mé narozeniny
Nikdo není povinnen číst naše myšlenky a touhy


Stacík

12. prosince 2017 v 19:11 | Mikalia |  Zdravé knihy
Nestarat se o cizí životy - vyčerpala jsem se a ještě byla zraněná. ( nezachraňovat, neřešit )
Každý má právo říct svůj pocit.
Plánování

12. prosince 2017 v 19:07 | Mikalia |  Zdravé knihy
Každý den sport ( min. 15 minut ) - něco jsem udělala
Nikdy- Udělám to podle toho jak vstanu - NE !!!!
Proflákání času = budu na sebe naštvaná
Nápady viz papír
Když nevíme co - osmisměrka, článek, poslech písničky, křížovka, háčkování
Rovnováha - člověka ubíjí jednotvárnost !!!
Předvídání - plánuji jít do kina - zajistit hlídání ( ať se nestane, že to padne a já jsem zklamaná )
Připravenost odolat požadavkům ostatních ( asertivita )
Kontrola samotné nad sebou
Pomůcka - kalendář
Budíček - člověk který v týdnu vstává v šest, o víkendu by měl nejpozději v sedm ( rovnováha )
Plánování po hodině
Nepsat životopisy večer, aby se nám o tom nezdálo
Udržet režim
Nikdy nespat přes den
Naučit se plánovat si čas a uskutečňovat příjemné aktivity


KBT

12. prosince 2017 v 18:47 | Mikalia |  Zdravé knihy
Kognitivní - behaviorální
( myšlení ) ( vystavovat se tomu co mi vadí )
Obávané expozice, dostávat se do toho co mi škodí
Zvýšit odolnost, fyzické příznaky
Psychika souvisí s fyzikou
Emoce se musí projevovat fyzicky
Dodržování režimu, cvičení, relaxace
Když se některé činnosti podaří zpravidelnit = úzkosti se zmírňují !!!!
( Snídaně, cvičení, doba spánku, procházky ) opakovat činnosti stejně
Pravidelné cvičení funguje lépe než antidepresivum !!!!
Člověk nebyl stvořen, aby seděl, ležel.
Pobyt venku
Pohyb dynamický, zapotit, buší srdce = zlepšení úzkostí
Bolest hlavy - vypít 3 dcl vody a počkat
Žádné černé nápoje = zvyšují úzkosti, záchvaty ( kofein, cukr ) i černý čaj !
Antidepresivum = neměl by být vůbec alkohol - riziko - mazání nervových buněk = neobnovují se
Neurol špatný s alkoholem - na chvíli zeslabí úzkost, ale pak se stejně dostaví a silnější = vzniká závislost na neurolu
Neurol - benzodiazepam - krátkodobě = zvyk, útlum, jednoduché řešení, nevíme jak úzkost funguje a nedokážeme s ní pracovat
Benzodiazepam - na začátku léčby, levný lék, 3-4 týdny, dobře tlumící = snadné řešení jednotlivce
Úzkost = synonymum stresu, cokoliv se stresem, emoce
Deprese - nespavost, nechuť, apatie,lenost, pláč, nesoustředění
Úzkost - strach, nejistoty, třes, pocení, závratě, žaludek- bolesti, bolesti na hrudi, tlak, pláč, nervozita, napětí, nesoustředění
Důležité vědět co se semnou děje - větší strach z věcí co neznám
Musíme hledat souvislosti, proč se mi udělalo špatně? Co se nepodařilo?
Nepoužívat stejné myšlenkové pochody ( pochybnosti, úsudky- hlavně ne negativní )
Naučili jsme se způsoby uvažování -pravidelně nás vedou do pekel
Spouštíme blbě některé reakce
Přeučit se zlozvyky,natrénovat
Moc velký prostor na vyrábění problémů!
Společnost začíná být složitější a složitější ( adaptace )
Velká města = větší výskyt duševních poruch
Jak vznikají příznaky při emocích?
Emoce jsou hormon. změny
Pondělí

12. prosince 2017 v 18:33 | Mikalia |  Myšlenky 1
Zvládnutí řízeného záchvatu
Únikovka s lidmi ze stacíku
Procházka po únikovce
Celý večer strávený s Domčou
Domlouvání společného bydlení
Hezké povídání s Alešem barmanem