Pravdivé Andělské příběhy 1

Včera v 22:53 | Mikalia |  Andělé
Voda je zázračný element, protože přenáší lásku a zvyšuje frekvenci každého, kdo je v ní nebo se jí dotýká.


 

Pravdivé Andělské příběhy

Včera v 22:37 | Mikalia |  Andělé
Věřím, že přátelé jsou jako tiší Andělé
kteří nás pozvednou na nohy
Když naše křídla zapomenou létat.


Modlitba Volání o pomoc

Včera v 20:28 | Mikalia |  Modlitba
Volání o pomoc

Bože, prosím tě nyní o pomoc
Maria, Matko moje, Královno nebes,
Můj Anděli strážný a všichni Andělé
I všichni nebeští svatí
Potřebuju Vaši pomoc
Prosím, pomozte mi
Děkuji Vám za pomoc
Amen

 


Modlitba proti zlu

Včera v 20:25 | Mikalia |  Modlitba
Modlitba proti zlu

Všemohoucí Bože, nebeský Otče,
Snažně tě prosím, spoutej ďábla řetězy.
Nedovol mu, aby se zmocnil našich srdcí a myslí
Dej, ať tvoje láska zničí jeho zlobu zkaženost a děs
Pokaždé, když se ďábel zmocní mého srdce a mé mysli
Vypuď ho, Bože, svou láskou
Děkuji ti, můj věčný Otče, můj Bože
Amen


Modlitba za lásku k sobě

Včera v 20:18 | Mikalia |  Modlitba
Modlitba za lásku k sobě

Můj Anděli strážný
Pověz Bohu, že potřebuji jeho pomoc
Potřebuji tvou pomoc
Abych se vědomě rozhodla,
Že budu mít ráda svůj život
A přestanu ho nenávidět
Připomeň mi, milý Anděli strážný
Všechno, co ráda dělám
Děkuji ti za pomoc
Můj Anděli strážný
Amen
Modlitba k Archandělu Michaeli

Včera v 20:14 | Mikalia |  Modlitba
Archanděli Michaeli, k tobě volám
Buď mi dnes po boku,
Neboť jsem slabá a zranitelná
Ochraňuj mě svým štítem
Dodej mi sílu a útěchu
Děkuju ti, Archanděli Michaeli
Amen


Modlitba za odpuštění těm, kteří mi ublížili

Včera v 20:11 | Mikalia |  Modlitba
Milý Bože,
Prosím, odpusť těm, kteří mi ublížili
Protože já jim odpouštím.
Amen


Modlitba k následování Boha

Včera v 20:09 | Mikalia |  Modlitba
Bože,
Miluji a uctívám tě,
Nechť jsou tví Andělé po mém boku,
Přede mnou i za mnou
A vedou mě, abych tě následovala, Bože,
S dobrotou a láskou v srdci pro všechny časy
Tvé jasné světlo září přede mnou
Miluji a uctívám tě, můj Bože,
Amen


Modlitba před spaním

Včera v 20:07 | Mikalia |  Modlitba
Můj Anděli strážný
Než půjdu spát
Střež mě a oviň svými křídly
Drž mě v pevném objetí
Nechť moje Duše velebí Boha
A za vše mu děkuje
I když spím
Amen


Modlitba za zdravý život

Včera v 20:02 | Mikalia |  Modlitba
Modlitba za zdravý život

Můj Anděli strážný,
Prosím tě, požádej Boha,
Ať mi pošle na pomoc všechny své Anděly
Snažím se zhubnout
A dělá mi to velkou potíž
Najít tu správnou motivaci
Prosím, ať mě obklopí co nejvíce Andělů
Ať i moji přátelé naslouchají svým Andělům strážným
Kteří jim říkají, že mě v mém úsilí mají podporovat
Sama to nedokážu
Je to prostě hrozně těžké
Potřebuji pomoc, můj Anděli strážný
Amen


Modlitba k Anděli strážnému

Včera v 19:56 | Mikalia |  Modlitba
Modlitba k Andělu strážnému

Můj Anděli strážný,
Teď, když jdu spát a oči se mi zavírají,
Když jsem ve tvé náruči a cítím tvoji ochranu,
Chci ti poděkovat za to,
Žes mě po celý den střežil
A že jsi mým přítelem
Amen


Modlitba za osvobození od úzkostí

Včera v 19:54 | Mikalia |  Modlitba
Bože, prosím tě, vysvoboď mě.
Nechť tvoji Andělé uvolní řetězy úzkosti
Které mě pevně svírají
Nechť mě z nich Andělé vyprostí
Ať tyto řetězy úzkosti spadnou a zmizí
Amen


Modlitba za světélko naděje

Včera v 19:52 | Mikalia |  Modlitba
Milý Anděli strážný,
Zakryj mi rukama oči,
Aspoň na chvíli.
Pak ruce zvedni,
Ať vidím světélko naděje
Ve svém životě
A jestli pohasne
Udělej to znovu
Anděli strážný
Amen


Modlitba o radost

Včera v 19:50 | Mikalia |  Modlitba
Prosím tě, Bože,
Odejmi ode mne tento temný mrak.
Ozař mě svým světlem.
Pošli mi své Anděly na pomoc,
Dodej mi odvahy a síly,
Ať mohu opět pocítit životní radost.
Amen


Modlitba za jistotu

Včera v 19:47 | Mikalia |  Modlitba
Bože,
Pomoz mi pevně uvěřit,
Že můj drahý zesnulý má Duši
A je u Tebe v nebi
A že se s ním jednoho dne opět setkám.
Amen


Modlitba za Déšť

Včera v 19:44 | Mikalia |  Modlitba
Snažně tě prosím, Bože
Ať přijde déšť.
Země je vyprahlá a vše usychá.
A jestli brzy nesešleš déšť,
Nebude úroda a má rodina bude hladovět,
Příroda i všechna zvěř hyne.
Sešli své Anděly
Otevři nebesa, ať z mraků vylije déšť.
Rozdělím se o svou úrodu s potřebnými.
Snažně tě prosím, Bože, ať přijde déšť.
Amen


Modlitba - Snažná prosba k Bohu

Včera v 19:41 | Mikalia |  Modlitba
Prosím všechny Anděly,
Aby spěchali k nebi každičký den
A prosili Boha
O zázrak pro naši překrásnou planetu.
Kéž bychom se včas probudili.
Amen


Modlitba pro stromového Anděla

Včera v 19:39 | Mikalia |  Modlitba
Bože, otevři mi oči,
Ať vidím krásu stromového Anděla
V každém stromu
Neboť stromy v každém ročním období
Čistí vzduch, který dýcháme.
Amen


Modlitba za přírodu a naší planetu Zemi

Včera v 19:36 | Mikalia |  Modlitba
Bože, pomáhej nám,
Abychom se stali ochránci naší krásné planety,
Kterou jsme od tebe dostali darem.
Otevři nám oči a pomoz nám pochopit,
Že jsme Anděly strážnými
Naší krásné planety Země
Nesmíme připustit zničení své planety
Pomoz nám zachránit tu překrásnou Zemi
Amen.


Ládík

Včera v 19:31 | Mikalia |  Slova přátel
Nikdy v životě se nevzdávej, i když si myslíš, že jsi prohrál.
Protože skutečně prohraješ až tehdy, když se vzdáš.

Ládík


Další články